til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

Arrangør
Knif, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Sparebanken Sør, VID
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:15 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Sparebanken Sør
Stedsbeskrivelse:
Salen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Eldrebølgen kommer med full styrke. Det er positivt at folk lever lenger, men helse- og omsorgssektoren er ikke dimensjonert for å møte økte krav og forventninger. Det er ikke mulig å bemanne seg ut av utfordringene, situasjonen krever nye løsninger. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er en del av Ideelle organisasjoners DNA. Kan innovasjonskraften til de ideelle organisasjonene bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

 

«Vi slipper opp for mennesker før vi slipper opp for penger»

 

Fra midten av 2030-årene vil antallet i yrkesaktiv alder falle, mens gruppen over 80 år vil øke med 250.000 mellom 2020 og 2040. Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» (NOU 2023:4, 02.02.23) peker på utfordringene som en aldrende befolkning medfører: Personellmangel vil ramme spesialisthelsetjenesten og kommunale omsorgstjenester, behovet for prioriteringer vil øke, og det blir et større sprik mellom forventinger i befolkningen og mulighetene som tilbys.

Likevel er ikke de ideelle organisasjonene nevnt som en del av løsningen i rapporten.

På arrangementet tar vi opp hvordan de ideelle organisasjonene kan bidra til å møte eldrebølgen, og hvordan politikerne legge til rette med gode rammevilkår for ideelle innovasjon og utvikling. 

 

Medvirkende
  • Elisabeth Jeppesen, Ph.D., Dekan Fakultet for helsefag, VID
  • Even A. Røed, Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Heidi Nordby Lunde, Medlem Finanskomiteen, Høyre
  • Petter Thornam, Fungerende administrerende direktør/ fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Kåre Rønningen, Kommunikasjonssjef (ordstyrer), Knif
Kontaktperson
Kåre Rønningen, Kommunikasjonssjef, Knif, 40405980
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1073