til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvorfor blir ikke lønnsomme klimatilpasninger realisert?

Arrangør
Fremtind, Menon Economics, Finans Norge
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MS Brisen
 


Om arrangementet

Klimaendringene gjør Norge mer utrygt. Risikoen for ekstrem nedbør, flom, skred og stormflo øker, og hendelsene vil skje hyppigere og med større intensitet. De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt over 30 milliarder kroner i erstatning for skader på bygning og innbo som skyldes naturhendelser og vær. 18 milliarder av dette knyttes til værrelaterte vannskader. Riksrevisjonen gir myndighetenes arbeid med klimatilpasning strykkarakter for manglende oversikt over risiko og utilstrekkelig sikring mot skader. Avviket mellom behovet for klimatilpasning og faktisk tilpasning øker for hvert år som går. Får vi ikke fortgang i forebyggingsarbeidet, øker risikoen betraktelig for at områder i landet vårt ikke lenger kan forsikres eller bebos.

Det finnes beviselig lønnsomme tiltak for klimatilpasning. Hvorfor blir ikke disse realisert? Menon Economics og NGI forsker på den samfunnsøkonomiske nytten ved klimatilpasningstiltak. Funn fra forundersøkelsen viser at én krone investert i tiltak kan gi over seks kroner tilbake til samfunnet i sparte skadekostnader. Så hvor stopper tiltakene? Er det finansieringen det skorter på? Sitter kommunene i en umulig skvis i valget mellom eldreomsorg og sikring av hjem og hjørnestensbedrifter? Eller er problemet at ansvaret for klimatilpasning er fragmentert, og ingen tar helhetlig ansvar?

Dette og mer til vil vi søke svar på i denne debatten!

Debattleder: Trine Skei Grande (Footprint)

Innledere/paneldeltakere:

  • Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)
  • Sveinung Rotevatn, stortingsrepr. finanskomiteen (V)
  • Turid Grotmoll, konsernsjef Fremtind
  • Simen Pedersen, partner Menon Economics
  • Harald Sve Bjørndal, ordfører Vågå kommune
  • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør Sintef
  • Mari Holm Lønseth, stortingsrepr. kommunal- og forvaltningskomiteen (H)

Sidevisninger
1447