til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?

Arrangør
Arrangørforum: Norsk jazzforum, nyMusikk, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus, FolkOrg, Norsk Bluesunion, Norske festivaler, Klassisk og Norsk viseforum, og Norsk Musikkråd
Dag
Torsdag 17/8 2023 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Kraftverket scene
Antall plasser i lokalet
90 sitteplasser
 


Om arrangementet

Panel:

  • Tage Pettersen - H
  • Åslaug Sem-Jacobsen - Sp
  • Kathy Lie - SV
  • Torstein Tvedt Solberg - Ap
  • Pål Koren Pedersen - Venstre 

Moderator: Gry Bråtømyr (Arrangørforum) og Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd)

 

Del 1    Rapportlansering: Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Musikkfeltet består av både profesjonelle, frivillige og amatører. Det er generelt skrevet lite om det frivillige musikklivet, og enda mindre om forholdet og samarbeidet mellom frivillige og profesjonelle. Hva kjennetegner samarbeidet mellom frivillig og profesjon, og passer egentlig virkemidlene til musikklandskapet som de faktisk skal betjene? 

Det profesjonelle kulturlivet har en rolle i å styrke frivillige arrangører og utøvere med opplæring og kunstnerisk innhold, samtidig som frivillig kulturliv bidrar til å styrke kulturnæringen. Økt profesjonalisering av kultursektoren har vært en målsetting i kulturpolitikken siden 1970-tallet. Samtidig jobbes det politisk for å styrke frivilligheten. Innenfor musikklivet kan dette på mange måter være to politikker som jobber mot hverandre. 

Seniorforsker Bård Kleppe presenterer en statusrapport gjennomført av Telemarksforsking på vegne av Arrangørforum, Norsk musikkråd, Creo og NOKU. Rapporten tar for seg forholdet mellom profesjonelle og frivillige innen musikkfeltet i Norge og blir beskrevet og diskutert.

 

Del 2    Paneldebatt: Kjepper i arrangørhjulet 

I de siste års kulturpolitiske debatter har Arrangørforum løftet frem behovet for å styrke rammebetingelsene for det frie musikkfeltet, og kulturpolitikerne har vært samstemt enig. 

Kulturloven er under revidering, Regionale kulturfond er på trappene og en NOU på musikkfeltet skal igangsettes. Mens alt dette pågår brenner det under beina på konsertarrangørene. 

Tiden etter pandemien har bydd på store utfordringer ingen så komme, og rammevilkårene for konsertarrangørene i det frie feltet er nå kritiske pga den generelle prisstigningen, strømkostnadene, samt en svak norsk krone.

Regjeringen gir full kompensasjon for økte lønninger og høyere priser til teater, museum og symfoniorkestrene, men hva med aktørene i det frie feltet, som i stor grad får sine tilskudd via norsk kulturfond? 

Programmeringstilskuddet strekker ikke lenger til og den planlagte aktiviteten går ned, mangfoldet i tilbudet svekkes og det er fare for at flere arrangører trekker inn årene. Øyner vi en krise? Hva kan og må vi gjøre? 

Debatten innledes med en status fra styreleder for Norske kulturarrangører Trude Storheim og festivalsjef for Kongsberg jazzfestival Ragnhild Menes.

Arrangørforum og Norsk musikkråd inviterer til debatt med mål om løsninger for et presset arrangørfelt.

Velkommen!

Medvirkende
  • Gry Bråtømyr, Programleder, Arrangørforum
  • Bjarne Dæhli, Programleder, Norsk Musikkråd
  • Ketil Gutvik, Kordinator, Arrangørforum
Kontaktperson
Gry Bråtømyr, Norsk jazzforum, 99721952
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
892