til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?

Arrangør
Norsk kulturskoleråd, Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Tipping
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Kultur
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangkammeret
Antall plasser i lokalet
130
 


Om arrangementet

Stortingsmelding 18, Oppleve, skape, dele (20202021), også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga, påpeker at ansvaret for fordypning tilhører både det lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivået. Stortingsmeldinga fremhever at bosted ikke skal være en hindring for barn og unge i å delta i opplæring og aktivitet innen kunst og kultur.

Så: hvordan kan vi samskape gode fordypningstilbud – som når alle barn og unge som vil delta, uansett hvor de bor i landet vårt?

Målet med arrangementet er å løfte fram og drøfte gode strukturer og samarbeid innen det helhetlige utdanningsløpet innen kunst og kultur. Hvorfor lykkes noen? Hva skal til?

Arrangementet er tredelt: faglige innledninger, politisk debatt og oppsummering. 

I forkant av arrangementet (kl. 1330) blir det en Drømmestipendutdeling i samme lokalet http://drommestipendet.no.

Programleder er Terje Lindberg, nestleder i Kulturskolerådet.

Medvirkende
  • Marianne Skjulhaug, Rektor, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Heidi Marian Haraldsen, Prorektor, Kuntshøgskolen i Oslo
  • Trude Skarvatun, Rektor, Sunnfjord kulturskule
  • Alexander Krohg Plur, Kultursjef, Ås kommune
  • Hege Bae Nyholt, Leder Utdannings- og forskningskomiteen, Rødt
  • May Britt Lagesen, Finanskomiteen, Ap
  • Kari-Anne Jønnes, Utdannings- og forskningskomiteen, H
  • Helga Pedersen, Styreleder, Norsk kulturskoleråd
Kontaktperson
Ole Jakob Nedrebø, Prosjektleder, Norsk kulturskoleråd, 90170920, ole.jakob.nedrebo@kulturskoleradet.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
899