til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


"Med håp i bagasjen" – hvordan skape endring i fastlåste situasjoner

Arrangør
Frelsesarmeen
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Arbeidsliv , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
Stedsbeskrivelse:
Storsalen
Antall plasser i lokalet
150 +
 


Om arrangementet

«Med håp i bagasjen» er et veiledningsprogram fra Frelsesarmeen/Fretex Jobb. Programmet er forskningsbasert, og har vært i bruk i Frelsesarmeen i USA i over 10 år. Frelsesarmeen i Norge bruker programmet aktivt for å hjelpe mennesker å komme i jobb.

Veien til en stabil jobbsituasjon kan være utfordrende for mange, spesielt dersom du har andre tilleggsutfordringer knyttet til helse eller økonomi. Gjennom Frelsesarmeens lavterskelenheter og tiltak møter vi mennesker som faller mellom stolene, og mange kan vegre seg for å gå til NAV i det hele tatt. Noen kjenner ikke til egne rettigheter og mulighetene som finnes. Vi invitrer til en samtale om gode løninger og veien fremover for å sikre at flere får oppleve at de får hjelen de trenger og har krav på.

«Med håp i bagasjen» er et viktig tilskudd i samspillet mellom en velferdsstat og sivilsamfunn, som trengs for at folk skal komme i jobb og inn i en mer stabil livstilværelse. Frelsesarmeen opplever at det trengs en mer og bedre koordinering av tjenester hvor det offentlige i større grad samarbeider med ideelle aktører. Dette vil gi et hjelpeapparat som tilbyr enda større bredde i hjelpen som gis, sammen kan vi få til mer. Samfunnet trenger et mer fleksibelt tilbud som ivaretar menneskers helhetlige situasjon. 

 

Medvirkende
  • Kristin Stordal, Fagleder, Frelsesarmeen
  • Rebecca Espevoll, Sosialveileder "Med Håp i bagasjen", Frelsesarmeen
  • Dhurata Perdja, Jobbveileder "Med Håp i Bagasjen", Fretex
  • Ida Sollien Kjeldal, Familiebosatt, Frelsesarmeen
  • Tsegay Meron Ademeskel, Tidligere deltaker i "Med Håp i Bagasjen"
  • Ragnhild Samset Johannessen, Fagleder, Fretex
  • Yngvild Østvold Mejland, Nasjonal Koordinator "Med håp i bagasjen", Frelsesarmeen
  • Tone Fløtten, Leder, FAFO
Kontaktperson
Kristin Stordal, Fagleder ved seksjon Velferd og utvikling, Frelsesarmeen, Frelsesarmeen, 45974604, kristin.stordal@frelsesarmeen.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
735