til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Samvær etter vold: hvordan gjøre det utrygge tryggere?

Arrangør
Stine Sofies Stiftelse, Wikborg Rein
Dag
Torsdag 17/8 2023 13:00 - 13:50
Arrangementstype
Annet
Tema
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Hald & Co
Stedsbeskrivelse:
"Advokatlåven"
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

 

Kan et barn som har levd med en voldelig forelder oppnå et trygt samvær med voldsutøveren? 


Grunnloven, Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon gir barn rett til beskyttelse mot vold, også i egen familie. Likevel har 1 av 20 barn har opplevd fysisk vold av sine foreldre. Mange er også vitne til vold mot en av foreldrene. Minst like alvorlig er den psykiske og latente volden – muligheten for at det kan skje igjen. 

Vold i familien slutter ikke nødvendigvis ved et samslivsbrudd. For mange tar den bare nye former. Kontrollerende adferd, trusler, økonomisk vold og manglende vilje til å samarbeide blir en del av hverdagen.  

Den ene forelderen, som kanskje selv har blitt utsatt for volden, må beskytte barnet og seg selv. Samtidig skal forelderen være sterk - i møte med hjelpetjenester, rettsapparatet og til syvende og sist den som har utøvd volden. Resultatet er en mor eller far som er alene og sårbar, og et barn som risikerer å bli sendt på utrygge samvær uten beskyttelse mot ny vold.  

I rapporten Barnas Havarikommisjon foreslår vi konkrete tiltak som sikrer en samværsordning som gjør barnet mindre sårbart og skadelidende. 

På dette arrangementet utfordrer vi et panel bestående av dem som bør møte familiene , og spør:

 • hvordan kan vi hjelpe barna til å få oppfylt sin rett til trygghet og familieliv etter vold  
 • kan et tverrfaglig team med kompetanse fra barnevern, helse, politi og mekling kan være en løsning, og  
 • kan teamet, som undersøker og følger opp familiene, hjelpe barna med å få et godt familieliv etter det vonde?

Vi gir løsningsforslaget videre til politikerne.

 

Innledning ved Wikborg Rein om rettslige rammer og utfordringer. 

Ordstyrer er Inga Marte Torkildsen, Stine Sofies Stiftelse

 
Rapporten er tilgjengelig her. 

Medvirkende
 • Ragnhild Male Hartviksen, stortingsrepresentant, familie- og kulturkomitéen, Arbeiderpartiet
 • Kristin Fagerheim Hammervik, leder Bistandsadvokatutvalget, Advokatforeningen
 • Per Stjernelund, psykologspesialist, Alternativ til Vold (ATV)
 • Astrid Helene Nystad, avdelingsleder, Barneverntjenesten for Kristiansandregionen
 • Elisabeth Roscher, partner, medlem i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Wikborg Rein
 • LIne Duesund Svendsen, jurist, Stine Sofies Stiftelse
 • Endre Bendixen, jurist, Stine Sofies Stiftelse
 • Inga Marte Torkildsen, samfunnskontakt og debattleder, Stine Sofies Stiftelse
Kontaktperson
Marie Garmannslund Eide, marked- og kommunikasjonsrådgiver, Stine Sofies Stiftelse, 94529633, marie@stinesofiesstiftelse.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1341