til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Atomavfall i Norge- vi trenger kompetanse for framtiden

Arrangør
Norsk nukleær dekommisjonering NND
Dag
Onsdag 16/8 2023 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Megleren butikklokale, Østre gate, krysset mot Strandgaten
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Norge satset på eksperimentell kjernefysikk etter andre verdenskrig. På 50- og 60 tallet ble det bygget fire atomreaktorer. De to siste reaktorene ble stengt i 2018 og 2019. Som en arv fra denne epoken har Norge nesten 17 tonn brukt kjernebrensel og en rekke historiske atomanlegg som trolig kommer til å bli til sammen 50 000 tonn radioaktivt avfall. Dette må håndteres trygt, sikkert og forsvarlig for inneværende og fremtidige generasjoner. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvar for å bygge ned de historiske atomanleggene.

Erfaringer fra andre land tilsier at dekommisjonering vil ta lang tid og at det kommer til å være behov for mange forskjellige typer kompetanse for å gjennomføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Både akademikere og fagarbeidere med relevant tilleggskompetanse kommer til å trenges.

Dekommisjoneringen av de historiske atomanleggene må gjøres uavhengig av andre forhold og det er usikkert om tilgangen på kompetanse påvirkes positivt eller negativt av den stadig mer intense debatten om kjernekraft.

På denne bakgrunn inviterer NND til en bred samtale om hvilke grep Norge bør ta for på lang sikt å oppfylle de kompetansebehov som dekommisjoneringen fører med seg.

NND vil fortelle om prosessen og planene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil snakke om regelverk og rammer for opprydningen i Norge, Dekom-klyngen vil si noe om hvilke muligheter som finnes for næringslivet (dekommisjonering er ikke bare aktuelt for nukleær sektor), de vil formidle sine erfaringer og gi et internasjonalt perspektiv. NMBU er der for å snakke om hensiktsmessig innretning av kompetansebehovet. 

For å kommentere de politiske perspektivene på behovet av kompetanse for å klare dekommisjoneringsoppgaven stiller stortingspolitiker Sverre Myrli fra AP og Fredrik Holm fra Østfold/Halden Høyre.

1. Velkommen, NND og ordstyrer Kjetil Staalesen, LO

2. Om rammene for prosessen 

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), om krav og om forutsetningene. spesialrådgiver/fungerende avdelingsdirektør Carl-Magnus Larsson  
 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND), om prosessen og planene. Direktør Pål Mikkelsen  
 • Hva trengs av kunnskaps, utdanningsløp og ny forskning for at vi skal få til god lagring og oppbevaring av atomfall i Norge? Professor Ole Christian Lind, NMBU 
 • Dekom klyngen/Eli Haugerud. Hvilke muligheter gir dette for Norge? Hva trenger vi for å utløse disse? 

3. Får vi til dette i Norge? 

 • Oppspill til politikerne Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet og Fredrik Holm,  Høyre  

4. Innspill fra salen/diskusjon

Kommer du? Sett av en morgentime på onsdag i Arendalsuka til å bli oppdatert om utfordringer og muligheter knyttet til håndtering av atomavfall i Norge!

Sted: Megleren butikklokale, Bankgården, Østre gate (krysset mot Strandgaten), 4 minutters gange fra Pollen.
Tid: ondag 16.8 kl 8-9 (NND har lokalet til kl 10, samtalen kan dermed fortsette også etter debatten rundes av. 

Medvirkende
 • Pål Mikkelsen, direktør, NND
 • Carl-Magnus Larsson, spesialrådgiver/fungerende avdelingsdirektør, DSA
 • Eli Haugerud, Leder for Communities, Smart Innovation Norway/Dekom klyngen
 • Ole Christian Lind, Professor, NMBU
 • Sverre Myrli, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Fredrik Holm, ordførerkandidat i Halden, Høyre
 • Kjetil Staalesen, møteleder/spesialrådgiver, LO
Kontaktperson
Elisabeth Gammelsæter, Prosjektleder lokalisering, Norsk nukleær dekommisjonering NND, 90965929, elisabeth.gammelsater@nnd.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1313