til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Digitale overgrep mot barn øker. Hvordan bedre barn og unges trygghet på nett?

Arrangør
Barnevakten, Stine Sofies Stiftelse, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Media/kommunikasjon , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Kanalplassen
Stedsbeskrivelse:
0
Antall plasser i lokalet
700
 


Om arrangementet

Digitale overgrep mot barn øker. Hva kan gjøres? Er løsningen høyere aldersgrenser, bedre opplæring, strengere reguleringer eller mer etterforskning?

De fleste partiene på Stortinget har programfestet å jobbe for forebygging av vold og overgrep mot barn på internett. Forskningsrapporter viser imidlertid at seksualisert bildedeling, ulovlig porno og overgrep mot barn er et økende problem i Norge og i resten av verden.  

Flere land, deriblant USA og Frankrike setter nå inn stramme reguleringer for å begrense barn og unges bruk av sosiale medier som forebyggende tiltak. Dette til tross for barn og unges rett til ytringsfrihet, medvirkning og medbestemmelse fremmes av FN. 

Barnekonvensjonen gir barn rett til å bruke mediene, motta informasjon og ytre seg. Samtidig gir barnekonvensjonen barna rett til å bli beskyttet mot skadelig innhold på nettet. Er dette en spagat som gjør det umulig å komme fram til nødvendige tiltak i regjeringens varslede stortingsmelding Trygg digital oppvekst? 

Stiftelsen Barnevakten, Stine Sofie Stiftelse og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) inviterer til en bred debatt om barn og mediebruk, og hva politikerne har ansvar for å gjøre for å sikre ytringsfriheten og samtidig beskytte barn og unge mot skadelig innhold som blant annet ulovlig porno og nettovergrep. 

Vi presenterer forskning som viser at stadig flere barn og unge utsettes for ulovlig porno, nettovergrep, mobbing, hatprat og kroppspress. Samtidig opplever barn og unge at digitale medier gir mye glede som mer effektivitet, fellesskap, læring og underholdning. 
 
I debatten vil du høre unge selv, foreldre, fagfolk på feltet, ledere i internasjonale Tech-selskap og politikere. Dette blir den store barn og medier-debatten under årets Arendalsuka, dedikert til barn og unge som har rett til trygghet og digital trivsel.  

Medvirkende
 • Tone Foss Aspevoll, Debattleder, Agenda rådgiving
 • Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Senterpartiet
 • Hege Bae Nyholt, leder for utdannings- og forskningskomiteen, Rødt
 • Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, Kristelig folkeparti
 • Stian Omdalsmoen, Ordførerkandidat Froland, Fremskrittspartiet
 • Ragnhild Lindahl Torstensen, Daglig leder, Lightup Norway (ungdom)
 • Bjørn Erik Ludvigsen, Politioverbetjent, Kripos
 • Silke Øverby, Chief Risk Officer, Vipps
 • Per Moum Hellevik, Forsker, NKVTS
 • Kjellaug Tonheim Tønnesen, Faglig leder, Barnevakten
 • Erik Oksavik, Spesialrådgiver, Stine Sofies Stiftelse
Kontaktperson
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder, Stiftelsen Barnevakten, 94810746, leif.gunnar@barnevakten.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1979