til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er seniorer nøkkelen til distriktenes behov for kompetanse for fremtiden?

Arrangør
Samfunnsbedriftene, Senter for seniorpolitikk, Fagforbundet, Delta, Unio, Akademikerne kommune, Tekna
Dag
Tirsdag 15/8 2023 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv , Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Kirkens Bymisjon - Torvet
Stedsbeskrivelse:
1.etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene i kommunalt eide bedrifter mener at vi må ha langt mer oppmerksomhet om eldre arbeidstakeres bidrag i arbeidslivet. Norge trenger en tydeligere politikk for at flere arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, til glede for bedriften, for egen livskvalitet og som bidrag til å opprettholde velferdssamfunnet. Norsk arbeidsliv har et godt utgangspunkt med høy grad av medbestemmelse, selvstendighet og ansvar i arbeidet. Vi nyter også godt av at vi har en høyt utdannet befolkning. Utfordringen ligger i større grad på å sikre at vi utvikler kompetansen gjennom hele yrkeslivet for å holde tritt med teknologiutviklingen og arbeidslivets nye behov. Vi ser at seniorer i (langt?) mindre grad enn yngre arbeidstakere tar del av kompetanseheving i arbeidslivet. Vi stiller spørsmål ved om dette er medvirkende til å hindre at eldre arbeidstakere blir stående i jobben. Hva kan politikerne gjøre med denne utfordringen? Hva er opp til arbeidsgiverne? Og er det slik at det er holdninger hos den enkelte seniorarbeidstakeren som må justeres?

Kanskje er det arbeidsplassene i distriktene som vil vinne kampen om arbeidskraften framover, fordi det er de som først vil møte eldrebølgen – og å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb vil tvinge seg fram?

Samfunnsbedriftene, Arbeidstakerorganisasjonene og Senter for seniorpolitikk inviterer til en frisk samtale om hvordan vi sammen kan bidra til at seniorer står lenger i jobb og bidrar til en fortsatt sterk verdiskapning i distriktene.

Moderator er Kari Østerud, Direktør i Senter for seniorpolitikk.

Medvirkende
  • Beate Skretting, Ordfører (H), Grimstad Kommune
  • Solveig Vestenfor, Ordfører (AP), Ål kommune
  • Helene Skeibrok, Nestleder, Fagforbundet
  • Kari Østerud, Direktør, Senter for seniorpolitikk
  • Øivind Brevik, Adm. Direktør, Samfunnsbedriftene
Kontaktperson
Jens Oldgard, Politisk rådgiver, Samfunnsbedriftene, +4748269408, jens.oldgard@samfunnsbedriftene.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
931