til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Norge trenger flere arbeidsfolk!

Arrangør
Næringsforeningen i Stavanger regionen, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Norge trenger en nasjonal strategi for å tiltrekke oss arbeidsfolk

Det er konkurranse om hoder og hender både nasjonalt og internasjonalt. Mange byer og kommuner rundt i Norge sitter nå og jobber med samme problemstilling; 

1. Hvor finner vi arbeidstakerne som er nødvendig i tiden som kommer?


2. Nasjonale utfordringer og muligheter  


3. Hvordan sørger vi for at de nye blir boende over tid og at ledsagerne også kommer i arbeid?

Mange spørsmål og ulik praksis rundt i Norge.  Noen fellesnevnere som må på plass er regulatoriske forhold som lang behandlingstid for immigrasjon, en oppdatert nasjonal profil til bruk i rekrutteringen til Norge, standardisering av informasjonsmateriell og ikke minst en generell forståelse av behov for onboarding i bedriftene og regionene.

Formålet med denne debatten er å bidra til tempo i utviklingen av en nasjonal plan for hvordan Norge kan bli et foretrukket land for kompetansearbeidskraft fra utlandet. Debatten vil ta utgangspunkt i «beste praksis»  rundt i Norge, og hvordan det kan danne et grunnlag for en nasjonal praksis. 

Vi tar utgangspunkt i følgende:

- Nå situasjonen i arbeidsmarkedet
- De politiske løsningene som må til for å tiltrekke oss nok arbeidsfolk de neste årene

Pågående prosjekt  rundt i landet for mulig deling av beste praksis:


- Viktigste prioriteringer sett fra Vestland
Satsingen Work in Trondheim
- Våre pilotprosjekt for å tiltrekke flere folk til Agder
- Satsingen Work in Stavanger


Åpen diskusjon med alle!

 

Medvirkende
  • Trond Martin Backer, CEO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Øyvind Vedal, Direktør, NAV Agder
  • Henrik Asheim, Høyres fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen og Høyres 1.nestleder, Stortinget
  • Tuva Moflag, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen, Stortinget
  • Johannes Magnus, Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
  • Christian Haugen, Næringsutvikler, Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • Ingrid Michalsen, Leder strategi og utvikling, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Inger Tone Ødegård, Strategidirektør, Næringsforeningen i Stavanger regionen
Kontaktperson
Inger Tone Ødegård, Strategidirektør, Næringsforeningen i Stavanger regionen, +4745854130, odegard@naeringsforeningen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1235