til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Grønt industriløft: Hvordan ivareta klima, natur, arbeidsplasser og lokalsamfunn?

Arrangør
Siva - Selskapet for industrivekst, Doga - Design og arkitektur Norge
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:30 - 15:20
Arrangementstype
Samtale
Tema
Næringsliv , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Nå som industrien skal bli grønn og Norge nå klimamålene er det lett å miste andre verdier av syne. De nye industrietableringene kommer til å forandre landet vårt på både synlige og usynlige måter. Hvordan ta vare på sosiale og kulturelle verdier i den omveltningen som skjer? DOGA og SIVA inviterer til samtale på Arendalsuka.

Norge skal kutte klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Skal vi få til dette betyr det raske og kraftige kutt. Her spiller den nye grønne industrien en sentral rolle, i tillegg til å bidra til økt eksport og verdiskaping i hele landet.

Samtidig vil industrietableringene sette stort preg på naturlandskap og lokalsamfunn. Beslutningene som blir tatt i dag vil ikke bare påvirke nåværende, men også kommende generasjoner, på mange forskjellige måter. Det handler om arbeidsplasser og investeringer, men også om stedsidentitet og tilhørighet, en langsiktig forvaltning av felles naturressurser og hvordan vi former fremtidens landskaper.

I Europa løftes verdiene «beautiful, sustainable, together» gjennom New European Bauhaus (NEB). Initiativet er knyttet til EUs Green Deal og er en anerkjennelse av at hvis vi skal få alle med på den grønne omstillingen, må den også være sosial og kulturell og bygge på verdier som omfavnes av befolkningen.

Hva ville det bety hvis vi hadde lagt NEB-verdiene til grunn for de store industrietableringene i Norge? Kan industrien ikke bare bidra til klimagasskutt og jobbmuligheter, men også fremme skjønnhet, bærekraft og fellesskap i hele landet? Er det mulig å forestille seg en regenerativ industri som gir mer enn den tar, også med tanke på miljømessig og sosial bærekraft?

Medvirkende
  • Marte Eide Klovning, Ordfører, Utsira kommune
  • Sebastian Bringsværd, Norgessjef, Aker Offshore Wind/ Mainstream Renewable Power
  • Fredrik Barth, Daglig leder, partner, Vill arkitektur
  • Gytis Blazevicius, 1. nestleder, Natur og ungdom
  • Mikaela Vassstrøm, Førsteamanuensis, UiA, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
  • Rikke Juul Gram, Partner, Schønherr
  • Jan Morten Ertsaas, Adm dir, Siva
  • Tor Inge Hjemdal, Adm dir, DOGA
  • Malin Koch Hansen, Seniorrådgiver, DOGA
  • Heidi Fossland, Fagleder, Siva
Kontaktperson
Heidi Fossland, Siva - Selskapet for industrivekst, 92 25 58 20, heidi.fossland@siva.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1338