til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Skaper datasenter verdier for AS Norge?

Arrangør
Hamarregionen utvikling, Green Mountain, Elverum Vekst, Abelia
Dag
Torsdag 17/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering , Energi
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
1 etg.
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Klimakrisen, kraftmangel og økende strømpriser har satt kraftkrevende industri under press. Digitalisering og datasenter er en avgjørende faktor i det grønne skiftet, men likevel er stilles det spørsmål om datasenter skaper verdier for AS Norge?

Etterspørselen etter nye datasenter internasjonalt er stor. Norge er attraktivitet for etablering av datasenter med politisk stabilitet, trygge rammevilkår og god digital infrastruktur og Regjeringen vil at Norge skal være et attraktivt land å investere i.

Norge vedtok første datasenterstrategi allerede tilbake i 2018, den ble revidert i 2021 og er nå under ny revidering. Er digitalisering og datasentre er viktige for Norge som nasjon, og kan de bidra til bærekraftig økonomisk vekst?

I Innlandet har Hamarregionen og Elverum lagt til rette for realisering av datasenterstrategien og Nordens største investering i datasenter er godt i gang. Samtidig går vi fra en situasjon med kraftoverskudd, til en reel kamp om strøm og strømtilgang.

 • Vil og skal vi fortsatt satse på norske datasenterindustri?
 • Hvordan skal det legges til rette for slike satsinger?
 • Hvilken verdiskaping kan vi skape?
 • Kan vi skape en ny eksportindustri?

Program

 • Korte innlegg:  
  • Presentasjon av revidert datasenterstrategi, KDD 
  • Datasenters betydning for verdiskaping og forutsetning for å nå globale klimamål, Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør Abelia 
  • Bærekraft og verdiskaping i datasenterindustrien, Svein Atle Hagaseth, CEO og Torkild Follaug Sustainability Manager, Green Mountain
 • Panelsamtale ledet av moderator  

Paneldeltakere

 • Bjørn Rønning, Norsk datasenterindustri
 • Einar Busterud, ordfører Hamar kommune
 • KDD
 • Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør Abelia
 • Svein-Atle Hagaseth CEO, Green Mountain
 • Torkild Follaug Sustainability Manager, Green Mountain  

Medvirkende
 • Svein Atle Hagaseth, CEO, Green Mountain
 • Einar Busterud, Ordfører, Hamar kommune
 • Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør, Abelia
 • Bjørn Rønning, Norsk Datasenterindustri
 • Torkild Follaug, Sustainability Manager, Green Mountain
Kontaktperson
Berte Helgestad, Hamarregionen utvikling, 99512512
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1537