til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Krever økt usikkerhet modigere ledere?

Arrangør
Mesta
Dag
Mandag 14/8 2023 15:00 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
 


Om arrangementet

Hva gjør modige ledere når alvorlige kriser, økt usikkerhet og store muligheter rammer på samme tid? Og hva bør de gjøre?

Har lederrollen, beslutningsprosessen og samspillet med organisasjonen endret seg etter de siste krisene og krigen i Europa, og betyr den økte usikkerheten og og den akselererende teknologiske utviklingen at beslutninger må fattes på et mindre fullstendig informasjonsgrunnlag?

Fire ledere i refleksjon om ledelse, organisasjonsutvikling og muligheter i møte med usikre tider og volatile markeder.

  • Marianne Bergmann Røren, konsernsjef Mesta, styremedlem i Storebrand og Skift, medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor og  tidligere leder i Danske Bank.
  • Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i DNB og Hafslund, finansbyråd i Oslo kommune, rådgiver i Olje- og energidepartementet, og styreleder i Finansnæringens Hovedorganisasjon og Finans Norge.
  • Mette Krogsrud, administrerende direktør i Kron Ferry
  • Bjarne Kveim Lie, co-funder og managing parnter i Verdane.

Debattleder: Sirine Fodstad, partner og leder av BCGs People and Organization praksis og ekspert på transformasjons og endringprosesser

Kontaktperson
Hulda Tronstad, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Mesta, 99261816
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
953