til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Stikker Norge hodet i sanden mens Europa digitaliseres? Hvordan unngå et nasjonalt juridisk vakuum?

Arrangør
Juristforbundet Tech-Forum
Dag
Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Hald & Co
Stedsbeskrivelse:
Takterrassen
Antall plasser i lokalet
50 plasser
 


Om arrangementet

Norges nasjonale digitaliseringsstrategi skal etter planen være klar i løpet av første halvår 2024. Paralelt jobbes det med dette på EU nivå.

Den digitale satsingen i EU omfatter strategier og tiltak for å sikre en helthetlig tilnærming til utbygging av infrastruktur, personvern, cybersikkerhet, digitale offentlige tjenester og kunstig intelligens. EU har i mars 2021 lansert et veikart med definerte mål for 2030, med aktiviteter for blant annet tilkopling, kompetanse og digitale offentlige tjenester. Veikartet heter "Europas digitale tiår".

Formålet med disse initiativene er å fremme en konkurransedyktig europeisk markedsutvikling og en samfunnsdigitalisering som ivaretar grunnleggende demokratiske verdier.

Erfaringen så langt viser imidlertid at Norge i liten grad evner å nyttiggjøre seg de initiativene som er igangsatt på europeisk nivå. Mens Norge skal gjennomføre EUs digitaliseringspolitikk, skjer dette ofte med begrenset debatt om nasjonalt handlingsrom. Behovet for eller muligheten for for nasjonale tilpasninger for å fremme norsk næringsliv og norsk syn på policyområdet er sjelden opp til bredt og synlig offentlig debatt.

Hvorfor er det slik? Har vi et nasjonalt juridisk vakuum?  Har norske bedrifter nødvendige rammebetingelser for å delta i Europas digitale transformasjon, utvikle og benytte seg av innovative teknologiske løsninger? Hvilke krav stiller dette på den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien?

 

 

Debatten ledes av Frode Ettesvoll, CEO Compose Software og medlem av Juristforbundets Tech Forum. 

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, seksjonssjef Digdir og medlem av Juristforbundets Tech Forum, skal innlede debatten med en kort gjennomgang av relevante rettsakter som er en del av EUs digitaliseringspolitikk. 

Medvirkende
  • Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Torkil Vederhus, partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
  • Eirik Andreassen, leder Nemonoor, Digital Norway
  • Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder, Teknologirådet
  • Morten Irgens, spesialrådgiver, OsloMet
  • Frode Ettesvoll, CEO, Compose Software
  • Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, medlem, Juristforbundets Tech-Forum
Kontaktperson
Dana Jaedicke, nestleder, Juristforbundet Tech-Forum, 97659530, dana.irina.jaedicke@nav.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1150