til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap

Arrangør
Legemiddelindustrien (LMI), NHO, LO, Abelia, HO21-rådet, 21 av LMIs medlemsselskaper
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:30 - 16:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Næringsliv , Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Lille Torungen Sal A
Antall plasser i lokalet
160
 


Om arrangementet

Helseindustrien kan bli et betydelig bidrag til regjeringens mål om en dobling av fastlandseksporten. Samarbeid er avgjørende for å lykkes. Derfor lanserer vi et partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap på Arendalsuka for arbeidet med å utvikle en sterk helse og livsvitenskapsindustri. En bred helse- og livsvitenskapsnæring er med i samarbeidet, med LO og NHO i spissen. Partnerskapet for helse og livsvitenskap skal sammen med myndigheter og virkemiddelapparatet utforme innholdet i satsingen på helseteknologi og livsvitenskap.

 

1430 – 1440    En livsviktig satsing for helse, verdiskapning og arbeidsplasser

 • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
 • Ole Erik Almlid, Administrerende direktør, NHO

 

1450 -1500       Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant Ap og fraksjonsleder i næringskomiteen

 

1500 – 1520    Et partnerskap for mer eksport, økt verdiskaping og en bærekraftig velferd

 • HelseOmsorg21 v/Leder Per Morten Sandset
 • LMI v/ Administrerende direktør Leif Rune Skymoen
 • IE v/Arild Theimann, spesialrådgiver
 • Abelia v/Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide

 

1520 -1530       Virkemidler og rammevilkår som virker for helseteknologi og livsvitenskap

 • GE HealthCare v/Adm.direktør Cathrine Thommesen
 • Dignio v/Martin Fredriksen, Chief Commerical Officer

 

1530 – 1600    Panel-samtale 30 min (virkemiddelaktørene skal fortelle hvordan de skal bidra inn i eksportsatning for helse)

 • Forskningsrådet v/ Administrerende direktør Mari Sundli Tveit
 • Innovasjon Norge v/ Administrerende direktør Håkon Haugli
 • Investinor v/Viseadministrerende direktør Ann-Tove Kongsnes
 • Representant for helseklyngene (NHT, OCC, TLSC og SCC) v/Lena Nymo Helli

Kontaktperson
Espen Snipstad, Kommunikasjonsdirektør, LMI - Legemiddelindustrien, +4791335106
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2231