til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Havvind, et norsk industrieventyr?

Arrangør
Norconsult, DNV, Norsk Industri
Dag
Tirsdag 15/8 2023 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Fornybarbåten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Om Norge skal nå Regjeringens ambisjoner om utbyggingstempo, vil det kreve en enorm mobilisering i næringslivet. Har vi kompetansen og kapasiteten som trengs? Hvilken kompetanse mangler vi? Hvordan skaffer vi oss nødvendig kompetanse og kapasitet? Hvordan vil digitale teknologier forandre dagens måte å jobbe på? Hvilket potensial ligger her for norsk leverandørindustri? Og hvordan vil utviklingen her hjemme kunne videreføres til å bli en sterk en eksportindustri? Og hva er viktigst? Eksport av teknologi og kompetanse, eller eksport av grønn energi?

 

Del 1: Innledning

 • Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind, Norsk Industri

 

Del 2: Ambisjoner og mål for norsk leverandørindustri i et globalt marked

 • Jon Dugstad, Director Wind - Europe and Emergin Markets, NORWEP (moderator)
 • Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind, Norsk Industri
 • Siri Kindem, Head of Equinor Renewables Norway
 • Ola Elvestuen, Venstre
 • Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet

Del 3: Debatt med næringslivsaktører

 • Stein Erik Skilhagen, Divisjonsdirektør, Norconsult, og Samarbeidsforum
 • Marte Aaberg Midtsund, Head of Department, DNV, og Samarbeidsforum
 • Finn Gunnar Nielsen, Professor Emeritus, UiB, Direktør Bergen Offshore Wind Centre, og Samarbeidsforum 
 • Bjørn Einar Brath, CEO, Siemens Energy AS
 • Jan Wigaard, VP, Head of Concept and Studies, Aibel AS

Medvirkende
 • Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind, Norsk Industri
 • Magnus Kalsrud Dahlen, Myndighetskontakt, DNV
 • Marte Midtsund, Head of Department, Renewables Advisory, DNV
 • Stein Erik Skilhagen, Divisjonsdirektør, Sol- og Vindkraft, Norconsult
 • Finn Gunnar Nielsen, Professor Emeritus, UiB
 • Bjørn Einar Brath, CEO, Siemens Energy AS
 • Jan Wigaard, Head of Concept & Studies, Aibel AS
 • Jon Dugstad, Director Wind, Europe - Emerging Markets, NORWEP
 • Siri Kindem, Head of Equinor Renewables Norway, Equinor
 • Tore O Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag., Arbeiderpartiet
 • Ola Elvestuen, Energi og Miljøkomiteen, Venstre
Kontaktperson
Einar Jones-Kobro, Markedssjef, Norconsult, +4746542058, einar.jones-kobro@norconsult.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2342