til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nye grønne jobber – fra ambisjoner til gjennomføring

Arrangør
ANSA, Samfunnsbedriftene, Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd
Dag
Torsdag 17/8 2023 08:30 - 09:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Nordens telt
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

EU har erklært 2023 som «the European Year of Skills».  EU anslår at grønn omstilling kan bidra til å skape inntil 1 million nye jobber i Europa innen 2030. Samtidig er også mangelen på arbeidstakere med rett kompetanse i nøkkelsektorer for de grønne jobbene, en felles europeisk – og nordisk - utfordring. Norden har mål om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.  Den nordiske modellen for arbeidsliv er basert på et høyt utdanningsnivå og høy grad av medvirkning i arbeidslivet. Samtidig er ambisjonene for Norges presidentskap i Nordisk Råd "et trygt, ungt og grønt Norden".  

Det er ikke mangel på ambisjoner og problembeskrivelser, men hvordan skal man oppnår man reell endring? Hvordan sikrer vi at dagens unge og dem som allerede er i arbeidslivet velger å skolere seg til grønne jobber? Hvordan tilegner vi oss kompetansen til hele tiden å være i rask endring, i drivende teknologisk utvikling som går raskere enn noen gang før? Og hva har vi å lære på tvers av våre nordiske landegrenser?

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, Samfunnsbedriftene og ANSA inviterer til en frisk diskusjon om fremtidens arbeidsliv. 

Panel:

Anna Handal Hellesnes, President i ANSA

Øivind Brevik, Administrerende direktør i Samfunnsbedriftene

Ane Breivik, Leder av Unge Venstre 

Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet og President i Nordisk Råd 

Debattleder er André H.Jamholt fra Nordisk Ministerråd

Kontaktperson
Annbjørg Pasteur Stø, Kommunikasjonsrådgiver, ANSA, 91306063
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
523