til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Salig småkraft, eller bare smårusk?

Arrangør
Opplysningsvesenets fond
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Arendal gamle rådhus
Stedsbeskrivelse:
Festiviteten 3.etg
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Noen tiår etter Alta-aksjonen er kraft nok en gang blitt politisk sprengstoff, og trolig har vi bare sett starten. Norge styrer rett mot et kraftunderskudd, og som Energikommisjonen påpekte trenger vi mer av alt.

Vi har vi nok kapital, nok kompetanse og nok kapasitet til å levere på dette behovet, så hva hindrer oss i å gjøre et taktskifte?

Diskusjonen går høyt om havvind, atomkraft og de største og mest spektakulære utbyggingene. Men kan mange små vannkraftverk og solceller gjøre en stor forskjell i kraftforsyningen?

Opplysningsvesenets fond (OVF) er en heleid statlig virksomhet. Fondets oppdrag er å skape verdier gjennom eiendomsutvikling, småkraftutbygging, utleie av tomter, skog- og landbruksdrift samt aktiv finansforvaltning. — Historisk har OVF hatt stor betydning for samfunnsutviklingen, en betydning som videreutvikles og forsterkes i vår tid.

Vi spør:

 • Småkraft er en viktig fornybarkilde. Hvor mye potensial ligger egentlig i små vassdrag og solceller, og utnytter vi disse kildene godt nok?
 • Kraftutbygging vil berøre lokal natur. Tør vi å snakke om det, eller har vi fått for stor berøringsangst?
 • Energikommisjonen og Skattekommisjonen peker kraftbransjen i ulike retninger. Hvilke rammevilkår må på plass for at bransjen skal vokse nok til å dekke kraftbehovet?
 • Hva står i veien for at Norge kan utløse mer potensial i fornybar kraft?
 • Hvilke grep trengs for at småkraften virkelig kan bidra til å løse energikrisen?

Medvirkende
 • Åslaug Haga, Adm.dir., Fornybar Norge
 • Liv Monica Stubholt, Styreleder, Cadre AS
 • Knud Nørve, Adm.dir., Clemens Kraft AS
 • Andreas Bjelland Eriksen, Statssekretær, OED/SMK
 • Jo Husebye, Partner, RystadEnergy
 • Benedicte Eie, Debattleder, Corporate Communications
 • Dagfinn Birkeland, Nestleder i styret, Mosbakka Kraft
Kontaktperson
Stig Fossum, Kommunikasjonsrådgiver, Opplysningsvesenets fond, 93260867, stig.fossum@ovf.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
698