til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Motorsykkelpolitisk debatt

Arrangør
MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, NMCU, Norges Motorcykkel Union
Dag
Torsdag 17/8 2023 18:00 - 19:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
I teltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

I år vil den motorsykkelpolitiske debatten setter fokus på det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen som er enstemmig vedtatt av Stortinget.. 

Videre berører vi trender og utviklingstrekk knyttet til stadig økende motorsykkelinteresse i Norge, deriblant det sterkt økende antall kvinner som kjører MC. Heriblant det gode samarbeidet mellom en rekke interesseorganisasjoner som jobber for motorsykkelsaken, samt myndigheter og andre aktører med samme fokus på god motorsykkelpolitikk i Norge. 

Videre ser vi på de positive effektene for reiselivet i Norge som i de senere årene har samarbeidet nært med motorsykkelinteressene.

Medvirkende
  • Erik Wold, debattleder
  • Odd Terje Døvik, Leder i sentralstyret, Norges Motorcykkel Union, NMCU
  • Arve Lønnum, Sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen
  • Jan Harry Svendsen, Produkteier, NAF MC
  • Jone Blikra, Stortinget, Arbeiderpartiet
  • Morten Stordalen, Stortinget, Fremskrittspartiet
  • Tage Pettersen, Stortinget, Høyre
Kontaktperson
Bjørn Richard Johansen, MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, 47800100
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
649