til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er det plass til sosial og emosjonell kompetanse i skolen?

Arrangør
Universitetet i Stavanger
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Oppvekst , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Ytterst på Langbryggen
Stedsbeskrivelse:
Stavanger-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Ludvigsen-utvalget foreslo allerede i 2015 sentrale kompetanser i fremtidens skole, der sosial og emosjonell kompetanse ble vektlagt (NOU, 2015:8). Men hvorfor er det så viktig med god sosial og emosjonell kompetanse blant elevene i norsk skole? Og hvilken plass bør sosial og emosjonell kompetanse ha i skolen i tiden fremover? Disse og andre nærliggende spørsmål skal drøftes i en paneldebatt om sosial og emosjonell kompetanse i skolen tirsdag 15. august under Arendalsuka.

I denne paneldebatten møtes representanter fra skole, politikk og forskning for å løfte frem og diskutere hvordan skolen kan være en forebyggende og støttende arena når det gjelder barn og unges utvikling. Innledningsvis i arrangementet gis det en kort presentasjon om behovet for sosial og emosjonell kompetanse sett i lys av ulike behov og muligheter for læring blant elever i dag. Deretter vil paneldeltakerne drøfte skolens rolle når det gjelder å stimulere elevenes robusthet og hvordan sosial og emosjonell læring kan forebygge stress blant elever, men også bidra til å fremme psykiske helse samt motivasjon for skolefaglig læring.

Deltagerne i debatten er Anne-Marthe Nygård Basso, rektor ved Gosen skole i Stavanger, statssekretær Sindre Lysø (Ap) fra Kunnskapsdepartementet, førsteamanuensis Lene Vestad, forsker i Resilient-prosjektet ved Læringsmiljøsenteret, UiS og Bente Granberg, spesialrådgiver innen læringsmiljø og mobbing i Bærum kommune. Debatten ledes av Kjersti B. Tharaldsen, prodekan for forskning og innovasjon ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger og prosjektleder for utviklingen av den sosiale og emosjonelle læringsintervensjonen ROBUST i forskningsprosjektet Resilient. Arrangementet avrundes av debattleder Kjersti Tharaldsen og direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

Medvirkende
  • Sindre Lysø, Statssekretær, Arbeiderpartiet
  • Morten Rosenkvist, Direktør, Utdanningsdirektoratet
  • Lene Vestad, Førsteamanuensis og forsker i Resilient-prosjektet, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
  • Bente Granberg, Spesialrådgiver innen læringsmiljø og mobbing og Trygg-kontakt, Bærum kommune
  • Anne-Marthe Nygård Basso, Rektor, Gosen skole, Stavanger
  • Debattleder, Kjersti B. Tharaldsen, Prodekan, Universitetet i Stavanger
Kontaktperson
Ole Kristian Følgesvold Bratset, Seniorrådgiver, Universitetet i Stavanger, 98004016, ole.k.bratset@uis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
2723