til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Regioner uten retning og næringspolitikk til besvær

Arrangør
Universitetet i Stavanger, Kåkå|nomics
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Stedsbeskrivelse:
1. etg
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Norsk økonomi står foran en stor omstilling som krever utvikling av nye konkurransedyktige næringer. Fra statlig nivå kommer signaler om mer aktiv næringspolitikk og investeringer i nye industrieventyr. Samtidig har fylkeskommunene fått et styrket ansvar for regional utvikling og forventninger om å omstille næringslivet i sine regioner. Parallelt med et nasjonalt grønt industriløft arbeider fylkeskommunene med regionale strategier for smart spesialisering som skal bidra til omstilling. Kommunene i storbyene ser gjerne også seg selv som regionmotorer som skal drive utviklingen i regionen. 

Både fylkeskommuner og kommuner har imidlertid forholdsvis begrensede virkemidler til å drive regional utvikling, og disse er ujevnt fordelt mellom regionene. Det er et viktig politisk mål å beskytte distriktsnæringer og bidra til bærekraftige lokalsamfunn. For å motvirke sentralisering og balansere sentraliseringen av statlige investeringer er midlene til kommuner og fylkeskommuner særlig knyttet til distriktene. Det er sterkere ambisjoner om å legge aktivitet til distriktene. 

Vi spør: Hvem har ansvar for å drive næringsutvikling i regionene? Hvem har ressursene som skal til? Og hvilken kompetanse har egentlig kommuner, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter til å prioritere de riktige satsingene for å lykkes med omstillingen? 

Debattleder er Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi og dekan ved Handelshøgskolen ved UiS. 

Innledninger fra Rune Dahl Fitjar og Silje Haus-Reve. Dahl Fitjar er professor i innovasjon og avtroppende prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger. Haus-Reve er førsteamanuensis i innovasjon og regional utvikling ved Handelshøgskolen ved UiS. 

Paneldiskusjon med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (AP) og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H).

Medvirkende
  • Ola Kvaløy, Dekan, Universitetet i Stavanger
  • Rune Dahl Fitjar, Professor, Universitetet i Stavanger
  • Silje Haus-Reve, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
  • Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag, Arbeiderpartiet
  • Arne Thomassen, Fylkesordfører i Agder, Høyre
Kontaktperson
Ole Kristian Følgesvold Bratset, Seniorrådgiver, Universitetet i Stavanger, 98004016, ole.k.bratset@uis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1098