til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kritisk infrastruktur blir kritiske sårbarheter – hvor robust må fremtiden være?

Arrangør
DNV
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samfunnssikkerhet og beredskap , Energi
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Stedsbeskrivelse:
Første etasje
Antall plasser i lokalet
80 inne
 


Om arrangementet

 
Norge er i startgropa for en storstilt utbygging av vindkraft til havs – og denne nye kraften skal overføres til land, til Norge – og på sikt til andre land. Strømkablene til havs - det nye havnettet - vil bli langt mer komplekst enn det vi har på land – og vil i stor grad være basert på digitale styrings- og operasjonssystemer. Digitale systemer er effektive, opererer i sanntid og er enklere å overvåke. Det bedrer forsyningssikkerheten og flyten i kraftmarkedet. Men digitale systemer basert på avanserte algoritmer kan også være sårbare for trusler og angrep fra uvennlige aktører og stater.  Angrep på slik kritisk infrastruktur, kan ramme norske husholdninger, norsk industri, såvel som europeiske handelspartnere.  

Er det mulig å beskytte seg mot slike trusler i en verden som blir stadig mer kompleks, stadig mer digital? Er det mulig å hacke et havnett, en havvindpark eller bryte seg inn og overta kontrollen over nettet som knytter kraftproduksjon til havs sammen med fastlandet? 

Hva må norske myndigheter, operatører og utviklere gjøre i dag – for å beskytte seg mot det som vil true oss i morgen? 

 

Medvirkende
  • Jan Erik Larsen, daglig leder, Kruse Larsen
  • Remi Eriksen, konsernsjef, DNV
  • Beate Sander Krogstad, konserndirektør for Transformasjon og Digitalisering, Statnett SF
  • Sofie Nystrøm, direktør, NSM
  • Kjetil Lund, direktør, NVE
  • Nils Klippenberg, CEO og styreleder i Norsk industri -Elektro og Energi
  • Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær, OED /SMK
Kontaktperson
Magnus Dahlen, Myndighetskontakt, DNV, +4795891939, magnus.dahlen@dnv.com
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1224