til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Eggdonor søkes!

Arrangør
Merck Norge
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

I 2022 ble det født 51 500 barn i Norge. Dette er det laveste tallet som noen gang er målt i Norge. Det er en kraftig nedgang i fruktbarheten. Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent.

Før siste revisjon av bioteknologiloven i 2020 var det stor politisk debatt. Det var da 17 år siden siste revisjon. En av de større endringene var at eggdonasjon ble tillatt. Vi ser på hva som har skjedd siden lovendringene trådte i kraft, og spør om dagens bioteknologilov og finansieringsordninger legger godt nok til rette for at det kan fødes flere barn i Norge.

Vi møter relevante pasientorganisasjoner, klinikere og representanter fra bioteknologirådet for å høre deres synspunkter.

I tillegg er sentrale politikere invitert til å ta debatten, der vi spør: Trenger vi en ytterligere liberalisering av bioteknologiloven? Hvilke etiske dilemmaer må vi ta hensyn til? Hvordan kan vi optimalisere tilrettelegging for eggdonasjon? Og, hva skal til for at det fødes flere barn i Norge?

NO-NONF-00292

Medvirkende
  • Bjarne Håkon Hanssen, Moderator
  • Mari Fevaag Heger, Fertilitetscoach, Medicus
  • Camilla Rørslett Kleveland, St Olavs Hospital
  • Hans Ivar Hanevik, Bioteknologirådet
  • Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
Kontaktperson
Kristin Svanqvist, Head of Market Access, Governmental Affairs & Communication, Merck, 97174533
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1342