til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva må til for å få fullautomatisert godstransporten?

Arrangør
SINTEF
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:30 - 13:25
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Klimakrisen krever en omstilling av transportsektoren som helthet. Både når det gjelder drivstoffene til kjøretøy, men også av måten logistikken driftes. Sjåførmangel i framtida krever at man tenker nytt rundt rollen til sjåførene. I tillegg er transport grenseoverskridene og Norge er en del av internasjonale regelverk som krever felles løsninger. Det er også et stort behov for at private og offentlige aktører samarbeider tett rundt løsningene.

Flere norske næringslivsaktører har allerede tatt i bruk automatiserte løsninger i sine transportkjeder og stadig flere planlegger å gå i retning av digitaliserte og automatiserte løsninger.

Godstransport er del av en kompleks næringskjede som knytter sammen private og offentlige aktører, flere departement og ulike land, Dette er derfor et krevende område politisk og vi trenger en diskusjon om rammer for å øke norsk konkurransekraft og gjøre godstransporten til en del av det grønne skiftet. For å få til dette trenger vi overordnede nasjonale politiske strategier for godstransporten som omhandler både digitalisering og automatisering. Men hva må til for å ta steget mot fullautomatisert transport videre?

På Arendalsuka ønsker vi å diskutere dette temaet, se på hvilke barrierer vi må løse og vise frem forskningsfronten gjennom prosjektet MODI som er et EU-prosjekt som skal teste ut automatisert godstransport gjennom flere land og med flere transportbærere.

Dette er tema vi skal innom:

  • Hvilke regelendringer trenger vi for å åpne muligheten for autonome kjøretøy i normal trafikk og normal hastighet
  • Hvordan kan vi få testet komplekse løsninger?
  • Hva må til for å bidra til teknologi- og industriutvikling i Norge?
  • Hvordan skal vi samarbeide på tvers av landegrenser for å få mest mulig effekt av automatiseringen?

PROGRAM:

  • Innledning fra SINTEF om EU-prosjektet MODI v/forsker Hanne Seter
  • Innlegg fra partner i prosjektet EINRIDE v/Pia Berglund, director of regulatory affairs
  • Innlegg fra ITS Norway, v/daglig leder Trond Hovland
  • Innlegg fra Statens Vegvesen, v/Marit Brandtsegg, direktør Myndighet og regelverk
  • Paneldebatt med blant andre Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community, innledere og inviterte politikere.
  • Bekreftede poliikere i debatten er Kjersti Leitrø, Ap og Liv Kari Eskeland, Høyre, begge medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Her kan du streame arrangementet: 

Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1505