til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Ikke plag oss med kunnskap! - Når staten vet best selv

Arrangør
Hovedorganisasjonen Virke
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Sløydsalen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

I tildelingsbrevet for 2022 instruerte regjeringen for første gang departementene om å kutte i konsulentbruken. «Vi skal utvikle egen kompetanse i stedet for å kjøpe tjenester i markedet», sa daværende kommunalminister Bjørn Arild Gram.

Hva er den realøkonomiske effekten dersom statlige etater ikke lengre får lov å kjøpe ekstern kompetanse? En konsekvens er selvsagt at den private rådgivningsbransjen mister omsetning, noe som fører til færre lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet.

Samtidig påføres samfunnet en konsekvens ved at statlige etater får redusert tilgang på ekspertise, og dermed må øke egne lønnsbudsjetter for å skaffe seg nødvendig spisskompetanse. Hvilke konsekvenser og kostnader har det når kompetansebehovene i offentlig sektor raskt endrer seg? Og hva betyr det for vekstkraften i norsk næringsliv hvis staten rekrutterer en stadig større del av arbeidsstyrken innen IT- og teknologifag?

Vender etatene det døve øret til regjeringen? Fasiten for fjoråret viser at staten kjøpte eksterne konsulenttjenester for om lag 37 milliarder kroner, noe som er en økning på 13,6 prosent fra året før.

Virke inviterer til debatt mellom regjeringen, opposisjonen på Stortinget og  konsulentbransjen.

Medvirkende
  • Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Frode Jacobsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Sjur Gaaseide, CEO, Deloitte Norway
  • Lillian Olsen, CEO, Halogen
  • Dag Strømsnes, Divisjonsdirektør for divisjon offentlige anskaffelser, DFØ
  • Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk og møteleder, Hovedorganisasjonen Virke
Kontaktperson
Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk, Hovedorganisasjonen Virke, 95979297, morten.skauge@virke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
702