til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Heltid koster, men har vi råd til å la være?

Arrangør
KS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:30 - 10:25
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Flere som jobber i hele stillinger og en heltidskultur er vesentlig for å sikre tilstrekkelig bemanning i tjenestene. På dette seminaret legger vi fram forskningsrapporten Heltid – hva koster det egentlig? Rapporten er initiert av KS sammen med partene i Heltidserklæringen og skal gi oss kunnskap om kostnader og økonomiske konsekvenser av å gå fra en deltidskultur til en heltidskultur.

Økonomi blir ofte sett på som en barriere for utvikling og omstilling, og vi ønsker å synliggjøre om, og på hvilken måte, heltid «lønner seg» også økonomisk. Heltid vil koste, men har vi råd til å la være? Det skal vi få svar på nå.

Prosjektet er utført av Fafo, Agenda Kaupang og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). 

Hele stillinger er også et ledd i å være attraktive arbeidsgivere, og KS har hatt temaet på agendaen både som part i arbeidslivet og i interessepolitikken i en årrekke. Sammenhengen mellom heltidskultur og økonomi er et viktig perspektiv i arbeidet med mer heltid i tjenestene.   

Medvirkende
  • Tor Arne Gangsø, Områdedirektør for arbeidsliv, KS
  • Leif Moland, Forsker, FAFO
  • Anette Hansen, Møteleder, KS
  • Mette Nord, Forbundsleder, Fagforbundet
  • Silje Naustvik, Nestleder, Norsk Sykepleierforbund
  • Trond Ellefsen, Leder, Delta
  • Mimmi Kvisvik, Forbundsleder, Fellesorganisasjonen
  • Maja Tofteng, forsker, SØA
  • Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør, Fredrikstad
Kontaktperson
Hege Pedersen, KS, 92680940, hege.pedersen@ks.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2392