til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Apotekdebatten på Arendalsuka

Arrangør
Apotekforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Dag
Torsdag 17/8 2023 17:00 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
 


Om arrangementet

Apotekforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer til Apotekdebatten på Arendalsuka 2023.

Oppgavefordelingen i helsesektoren er en av årets aller viktigste politiske saker, synliggjort i både Helsepersonellkommisjonen, Folkehelsemeldingen, Apoteklovutvalget og senest i rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten – og det haster med å finne gode løsninger. Men hvilken rolle bør apotekene spille i dette bildet? Hvordan tar man ut det fulle potensialet i apotekene våre i å frigjøre kapasitet andre steder i helsevesenet? Vi tar diskusjonen, og spør:

  • Hva vil regjeringen oppnå med apotekpolitikken? Hvordan bør vi bruke farmasøytenes kompetanse? Hvordan bør vi bruke apotekene i fremtidig helsetjeneste for å ivareta alle pasientgruppenes behov? 
  • Hvordan kan apotekene bidra til å realisere regjeringens helsepolitikk? 

På seminaret vil du treffe:

- Truls Vasvik (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

- Alfred Bjørlo (V), helsepolitisk talsperson i Venstre

- Lilly Ann Elvestad, leder for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

- Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen

- Birgitte Lloyd, påtroppende leder i Farmasøytisk forening

- Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet i Parat

Ordstyrer er Thor-Arne Englund, næringspolitisk direktør i Apotekforeningen.

Seminaret varer fra 17:00-18:00, etterfulgt av et sosialt arrangement med mat og drikke i etterkant.

Kontaktperson
Thor-Arne Englund, Næringspolitisk direktør, Apotekforeningen, 47683657
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2438