til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Psykisk uhelse i norske fengsler

Arrangør
Stiftelsen Back in the Ring
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Tyrili Arena Arendal
Stedsbeskrivelse:
Teltet på taket
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Innsatte som sliter med depresjon, angst og traumer, har begrenset tilgang til ressurser og støtte for å håndtere utfordringene. Konsekvensen er, blant annet, økt selvmordsfare, økt aggresjon og svekket impulskontroll blant de innsatte. Det er vanlig med lav tillit til ansatte og hjelpeapparatene. Resultatet er at mange får en betydelig forverring i sin psykiske helsetilstand gjennom soning, og svekket evne til rehabilitering etter løslatelse. 

Frivillige og ideelle er til stede i mange norske fengsler. Aktiviteter som likemannsledede yogaklasser og dialogsamtaler har stor betydning for innsattes psykiske helse under straffegjenomføring. Ideelle organisasjoner virker som brobyggere mellom den innsatte og normalsamfunnet, og danner grunnlaget for å bygge nye relasjoner i aktive, rusfrie miljø etter soning. Glippsonen mellom fengsel og løslatelse er krevende, og mange sliter med å integreres i samfunnet.  De ideelle organisasjonene er avgjørende for mange av de som likevel lykkes i denne krevende overgangen. Men frivillig innsats begrenses av, blant annet ressursmangel og bemanningsutfordringer i fengslene. 

På Arendalsuka 2023, inviterer BITR til et arrangement om psykisk uhelse i norske fengsler. Hva er konsekvensene av svekket psykisk helse blant innsatte? Hva hjelper, og hvordan kan vi gjøre mer av det? Hvilken rolle kan likemannsarbeid og frivillighet spille i å forebygge forverring av den psykiske helsen til norske innsatte? Og hvordan kan frivillige og ideelle aktører bidra til å tette glippsonen mellom fengsel og tilbakeføring til samfunnet? 

Vi vil invitere fagpersoner til å holde innledninger om psykisk uhelse i norske fengsler, og om effekten av frivillige og likemannsaktiviteter på innsattes psykiske helse. 

Til panelet vil vi inviterer politikere fra justis- og helsefeltet, representanter fra kriminalomsorgen, frivillig og ideelle aktører, og tidligere innsatte til en samtale om psykisk uhelse i norske fengsler. 

Program

1. Innledninger om psykisk uhelse i norske fengsler 

 • Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus og leder for SIFERs Nasjonale fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel
 • Alexander Medin, leder i stiftelsen "Back in the Ring"
 • Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet

2. Samtale med tidligere domfelte

 • Tidligere domfelte 
 • Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen "WayBack"

3. Paneldiskusjon

 • Maria Aasen- Svensrud, første nestleder i justiskommiteen for Arbeiderpartiet
 • Amalie Kollstrand, Arendal Høyre, kandidat til kommunestyret og fylkestinget 
 • Andreas Sjalg Unneland, justiskommiteen, Sosialistisk Venstreparti
 • Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS)

Ordstyrer er Hilde Bryhn  

 

Medvirkende
 • Thale Kristine Bostad, Psykologspesialist og enhetsleder, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus
 • Alexander Medin, Leder, Back in the Ring
 • Heidi Bottolfs, Avdelingsdirektør, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Johan Lothe, Daglig leder, Wayback
 • Maria Aasen Svensrud, Første nestleder i justiskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant i justiskomiteen, Sosialistisk Venstreparti
 • Amalie Kollstrand, kandidat til kommunestyret og fylkestinget, Arendal Høyre
 • Hilde Bryhn, Ordstyrer
Kontaktperson
Alexander Medin, Leder, Stiftelsen Back in the Ring, 90978888, ram@backinthering.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1128