til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kapitalmarkedets rolle i det grønne skiftet

Arrangør
Arendals Fossekompani, Pareto Asset Management
Dag
Onsdag 16/8 2023 11:00 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Arendals Fossekompani
Stedsbeskrivelse:
Takterrassen, inngang fra Pollen (Langbryggen 9)
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

I regjeringens «Veikart for et grønt industriløft (2022)» står det at Norge og norsk industri kanskje har verdens beste forutsetninger for å lykkes i det grønne skiftet. Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant, basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer og industrielle kompetanse. Mulighetene er store, men det er nødvendig å handle raskt for å ta utbytte av våre naturgitte fortrinn. Allerede i 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 55 prosent fra 1990.

Dette krever enorme investeringer. Om vi skal få netto utslipp ned i null, må det bare i EU investeres 1.000 milliarder euro hvert eneste år frem til 2050, ifølge McKinsey. Gitt tilstanden i offentlige budsjetter må brorparten komme fra det private kapitalmarkedet.

Selv ikke Norge kan finansiere det grønne skiftet uten tilgang på privat kapital. Vi har lenge opplevd god investeringsvilje fra kapitalmarkedet. Nå melder media at noe er i ferd med å forandre seg. Endringer i politiske rammebetingelser fører til at grønne investeringer i Norge anses som mindre attraktive.

Pareto Securities anslår at det bare i norsk kraft og strømnett er behov for å investere 420 milliarder kroner. Men det private kapitalmarkedet prioriterer forutsigbare rammevilkår og lav regulatorisk risiko over luftige visjoner, spesielt for så langsiktige satsinger. Kommer vår legitimitet som et foregangsland innen bærekraft under press, vil tilførselen av privat kapital til grønne prosjekter kunne bremse kraftig opp.

Norge har lang erfaring med å sikre landets interesser og naturressurser, og samtidig tilrettelegge for investeringer fra det private kapitalmarkedet. Dette samarbeidet ble avgjørende for at vi greide å finansiere det norske oljeeventyret. Hvordan skal vi klare det samme for det norske bærekraftsventyret?

Til arrangementet vil representanter fra hhv. miljøbevegelsen, finansnæringen og næringslivet komme med synspunkter på hva de mener skal til for å realisere regjeringens ambisjoner, etterfulgt av en politisk debatt under ledelse av Stein-Gunnar Bondevik. 

Medvirkende
  • Stein-Gunnar Bondevik, Moderator
  • Benjamin Golding, CEO, Arendals Fossekompani
  • Finn Øystein Bergh, Sjeføkonom og -strateg, Pareto Asset Management
  • Stig Schjølset, Fagsjef, Miljøstiftelsen ZERO
  • Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Ingrid Liland, Nestleder, Miljøpartiet De Grønne
  • Mirell Høyer-Berntsen, Gruppeleder og fylkesordførerkandidat, Agder SV
  • Benjamin Arvola Notkevich, Politisk rådgiver, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Per Olav Collin, Arendals Fossekompani ASA, 98648572
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1238