til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Begrav meg gjerne, men ikke i en gymsal!

Arrangør
Virke Gravferd
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Sløydsalen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Den norske kirke har kirker i alle landets kommuner som kan benyttes til gravferdsseremonier for kirkens medlemmer. I mange kommuner er det også gravkapell. Kapellene kan brukes av alle tros- og livssyn, men de er ofte mindre lokaler og mange har kristen symbolikk.

Medlemstallet i Den norske kirke synker, mens medlemsmassen i andre tros- og livssynssamfunn øker. En stadig større andel av befolkningen er ikke tilknyttet noe tro- og livssynssamfunn. En økende andel av gravferdsseremoniene foregår derfor etter andre ordninger enn Den norske kirkes og antallet vil fortsette å stige. I svært mange kommuner mangler det egnede seremonirom for disse seremoniene som blant annet omfatter de livssynsåpne seremoniene.

Virke gravferd representerer 95% av landets gravferdsbyråer. Disse virksomhetene erfarer at mangelen på egnede seremonirom er en stor belastning for etterlatte, og kan i noen tilfeller påvirke valget av gravferdsform. Hva kan gjøres på kort og lang sikt for å sikre gode og verdige seremonirom for alle uavhengig av tro og livssyn? 

Medvirkende
  • Jan Willy Løken, Styreleder, Virke Gravferd
  • Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær, Samarbeidsrådet for tro og livssyn
  • Johannes Sørhaug, Leder, Norsk forening for gravplasskultur
  • Jan Christian Kielland, Avdelingsdirektør Kirkerådet, Den norske kirke
  • Lars Erik Svanholm, Daglig leder, Svanholm & Vigdal gravferd
  • Robin Martin Kåss, Ordfører, Porsgrunn kommune
  • Åse Skrøvset, Bransjeleder, Virke Gravferd
Kontaktperson
Åse Skrøvset, Bransjedirektør, Virke Gravferd, 95878444, ase.skrovset@virke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
814