til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


"Vannet går" - mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

Arrangør
Betongfokus, RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Lille Torungen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Og med stadig økende nedbør og intense nedbørsepisoder i vente, står vi ovenfor store utfordringer. Stat, fylke og kommune har i dag ikke et regelverk som sikrer at overvann, oversvømmelse og flom håndteres slik at vi beskytter samfunnet mot skader. I juni la regjeringen fram meldingen «Sammen for et klimarobust samfunn». I denne meldingen er behovet for å finne løsninger for sikker behandling av overvann løftet fram som svært viktig.

Riksrevisjonen kom i fjor med alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning, og Rådgivende Ingeniører sin State of the Nation rapport påpeker at med stadig økende nedbør og intense nedbørsepisoder i vente, står avløpssektoren ovenfor store utfordringer.

Kommunene er i førstelinja i møte med konsekvensene av klimaendringene. Og forebygging er langt billigere enn å reparere skadene.

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

  • Hva er suksesskriteriene til for at kommunene skal kunne gjennomføre effektiv klimatilpassing?
  • Hvilke hindringer er det i dag i forvaltningen for effektiv håndtering av overvann?
  • Hvilke innovative løsninger for overvannshåndtering kan inngå i myndighetenes verktøykasse?

Bidragsyterne i seminaret er landets fremste forskere og rådgivere samt utførende entreprenører som har tatt i bruk innovative løsninger får å håndtere overvann i et villere of våtere klima.

Innledende korte presentasjoner fra:

Liv Kari Skudal Hansteen, RIF: «Vi har et stort etterslep i kommunenes arbeid med klimatilpassing og overvannshåndtering»

Edvard Sivertsen, SINTEF Community: Hvilke løsninger for overvannshåndtering er utviklet de siste årene og hva er erfaringene?»

Ingebjørg Hovland Evang, Multiconsult: «Dette er suksesskriteriene som må til for at kommunene skal kunne gjennomføre effektiv håndtering av overvann»

Hugo Kind: «Stavanger kommune - slik håndtere vi overvann»

Tuva Rønnes, Skanska: «Slik bygger ivaretar vi overvann i våre prosjekter»

Ellen Heieren Schumann, Asak Miljøstein: «Slik ivaretar vi overvann i urbant miljø- noen praktiske eksempler»

I en panelsamtale i etterkant av presentasjonen har vi invitert politikere til å være med.

Stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap) fra kommunal- og forvaltningskomiteen har bekreftet deltakelse.

Programmet varer kl 1400-1500 med tid for etterfølgende samtaler.

Arrangører er RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening og bransjeforeningen Betongfokus

Kontaktperson
Jan Eldegard Hjelle, Betongfokus, 91179109
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1440