til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Innføring av helseteknologi: Hvordan omsette festtaler og ambisjoner til omstilling i praksis?

Arrangør
SensCom AS, Norway Health Tech, OneMed AS, Roche AS (sponsor)
Dag
Torsdag 17/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Vitensenteret
 


Om arrangementet

Fra offentlig anskaffelse til verdibasert tjeneste

Målet med innføring av helseteknologi er at det kan gi «store gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og ansatte» (Helsedirektoratet).

Intensjonen og ambisjonen er god, alle er enige om at vi må bli bedre på å innføre helseteknologi - men vi har foreløpig ikke lykkes i praksis. Denne trenden må snus dersom vi skal opprettholde velferdssamfunnet og skape den nødvendige omstillingen i tjenesten for å møte fremtidens behov. 

Moderator

  • Tarje Bjørgum, Abelia

Innledere

  • Claudia Vaz, Global Healthcare Innovation and Access Lead, Roche
  • Ellen Cathrine Andersen, daglig leder SensCom AS

Paneldeltakere

  • Hassan Nawaz, Helse- og sosialpolitisk talsperson, Oslo Høyre
  • Truls Vasvik, konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, AP
  • Alfred Bjørlo, Næringskomiteen, Venstre
  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund
  • Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen
  • Lena Nymo Helli, daglig leder Norway Health Tech

 

Debatten

Det må legges bedre til rette for innføring av helseteknologi: Målsetningen med innføring av medisinsk teknologi er at den gir «store gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og ansatte.» (Helsedirektoratet). Intensjonen og ambisjonen er god, men vi har ikke lykkes. Denne trenden må snus om vi skal kunne opprettholde velferdssamfunn og skape en nødvendig fornyelse av tjenesten. 

Fokus på verdibaserte helsetjenester kan gi besparelser og avlaste helsepersonell: For å løse ressurssituasjonen i helsetjenesten blir det stadig viktigere å prioritere de helsetjenestene som ut fra pasientens perspektiv gir mest verdi. I tillegg til å utvikle og ta i bruk ny teknologi som kan avlaste og erstatte helsepersonell bør også innkjøpsmetoder og prioritering av helsetjenestene i større grad ta utgangspunkt i det som gir en høyest opplevd verdi for pasientene. Det kan oppnås gjennom å fokusere på verdibaserte helsetjenester, som tar utgangspunkt i målet om at helsetjenester skal gi høyest mulig verdi sett fra pasientens ståsted. En slik tilnærming krever systemendringer, men kan potensielt gi store ressursbesparelser for dagens helsevesen, i tillegg til økt kvalitet og ikke minst merverdi for pasientene. Ved å prioritere de tjenestene som med bakgrunn i kvalitetsmålinger gir mest verdi for pasientene kan man også kutte de tilbudene som påvist har liten eller ingen verdi.

Publikum

Politikere, helseledere, helseforvaltning, helsepersonell, kommunalsjefer, virksomhetsledere, enhetsledere, velferdsteknologiambassadører, bransjeorganisasjoner, helseindustri 

Kontaktperson
Vegard Urnes, VP Forretningsutvikling, SensCom AS, 90585432
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
954