til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva vil vi med brann- og redningstjenesten? Statens ambisjoner og kommunenes forventninger

Arrangør
Samfunnsbedriftene brann og redning
Dag
Onsdag 16/8 2023 11:30 - 12:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
 


Om arrangementet

Utvalget som har analysert utfordringsbildet for brann og redning peker på  behov for mer regionalt forpliktende samarbeid innenfor brann og redningstjenesten. Hvor langt vil regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet gå i å anbefale og pålegge slikt samarbeid i den kommende stortingsmeldingen? Representanter for brann og redning og kommunesektorens organisasjon KS møter representanter fra justiskomiteen og lokale og regionale politikere til debatt. Deltakerlisten ser så langt ut til å bli:

- Debattleder Øistein Gjølberg Karlsen, direktør Samfunnsbedriftene brann og redning

-Odd Harald Hovland (AP) medlem av justiskomiteen

- Kristin Ljosland (SP) fylkesordførerkandidat Agder

- Helge Eide, KS områdedirektør samfunn, velferd og demokrati

- Anne Cathrine Syversen (H), ordførerkandidat Porsgrunn

Medvirkende
  • Øistein Gjølberg Karlsen, direktør, Samfunnsbedriftene brann og redning
Kontaktperson
Øistein Gjølberg Karlsen, Samfunnsbedriftene brann og redning, 47240289
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
913