til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva skjer med BPA-ordningen?

Arrangør
Virke Service, Norges Handikapforbund
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Sløydsalen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA skal gi mennesker mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.

I 2015 ble retten til BPA lovfestet og i 2019 satte Solberg-regjeringen ned et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen. Utvalget leverte sin rapport NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt - Forslag til forbedringer i ordningen med BPA i desember 2021. Over 200 høringsuttalelser ble avgitt. 

Stortingets flertall vedtok i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen i mai 2023 at regjeringen må legge frem en stortingsmelding som oppfølging av NOU´en. Det er bra, men det er en rekke uavklarte spørsmål. Blir det egen lovgivning? Blir det endringer i finansieringen? Vil brukerne få et bedre tilbud? 

Virke og Norges handikapforbund inviterer til debatt om BPA-ordningens fremtid. 

Medvirkende
  • Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Ragnhild Male Hartviksen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Gisle Meininger Saudland, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Kathy Lie, Stortingsrepresentant, SV
  • Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF
  • Tove Linnea Brandvik, Forbundsleder, Norges Handikapforbund
  • Stein Johnsen, Bransjedirektør, Virke Service
  • Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk og møteleder, Hovedorganisasjonen Virke
Kontaktperson
Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk, Hovedorganisasjonen Virke, 95979297, morten.skauge@virke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
993