til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Mening i eget liv?

Arrangør
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Dag
Fredag 18/8 2023 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Trefoldighetskirken
Antall plasser i lokalet
500
 


Om arrangementet

Hva betyr det egentlig å finne mening i eget liv, og hvordan finner man denne, meningen med alt…

Uansett tro eller livssyn, er de fleste av oss innom spørsmålet om mening i vårt eget liv. – Slik vi også av og til kjenner på meningsløshet

 

Hvordan er det å være ateist – dersom du ikke tror på gud, hvordan finner du da mening i livet?

Hvordan er det å være muslim – dersom du finner livets mening i denne troen, hvordan er det å møte andres negative holdninger til nettopp denne tro og mening?

 Hvordan er det å være ungdom og kristen – og blir negativt utfordret på hvorfor du tror?

 

Vi møter alle ulike utfordringer i forhold til egen tro eller livssyn og vår mening med livet.

 

Hvordan finner ulike mennesker med ulikt livssyn eller tro

mening i eget liv og hvorfor er det viktig at vi respekterer hverandres ståsted og tanker rundt egen livsmening/livsoppfatning?

 

Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær  for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil holde en innledning over temaet.

 

Deretter åpner vi for spørsmål både til henne , og til Amina Bitar, Terje Eikin og MiRee Abrahamsen, som alle har spennende livserfaring.

Vi ønsker en åpen og god dialog sammen om livets store spørsmål.

 

 

Medvirkende
  • Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
  • Amina Bitar, Politiker
  • Terje Eikin, Politiker
  • MiRee Abrahamsen, Forfatter
Kontaktperson
Marianne Løge, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), 95902617
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
511