til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Sosial ulikhet i barn og unges helse og utvikling: Hva gjør vi?

Arrangør
Virke Ideell og frivillighet, Blå Kors
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Inkludering , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Sløydsalen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Stadig flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, men også andre typer utfordringer som å stå utenfor utdannings- eller arbeidslivet, helseutfordringer og lite nettverk.

Overgang til ungdomsårene kan for mange være en krevende periode både for ungdommene og foresatte. Dette påvirker barnas oppvekstsvilkår og deltakelse i samfunnet.

Den norske velferdsstaten er i stor grad bygget opp om universelle ordninger, både kontantytelser og tjenester. Samtidig er det viktig å ha velferdsordninger som treffer dem som trenger det mest, slik at velferdsstaten er bærekraftig.

Vi trenger målrettede tjenester som bidrar til at barn og familier får bistand til å løse sine utfordringer. Dette handler blant annet om tiltak både på skolen og på fritiden. Mange trenger noen å snakke med, og å få veiledning og støtte. Samtidig er det viktig at bistand er koordinert og tilpasset. Vi snakker ofte om at barn og familier trenger en los, det vil si noen som bistår med å finne frem eller komme i kontakt med offentlige tjenester som helsestasjon, NAV eller helsetjenester.

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som det siste året har jobbet med å vurdere hvilke tiltak som har best effekt for å styrke oppvekstsvilkårene for barn i familier med lav inntekt. Tone Fløtten, daglig leder for Fafo, er medlem av ekspertgruppen. Hun har lang erfaring innen velferdsforskning og har forsket mye på barn i familier med lav inntekt. Fløtten innleder om hva vi kan gjøre for å redusere sosial ulikhet og dermed styrke barn og unges helse og utvikling.

Det blir samtale med Sara Guttormsen, som er tidligere elev ved Øvrebø videregående skole. Hun forteller sin historie om å vokse opp med utfordringer og hvordan hun fant veien til mestring.

Medvirkende
  • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Ingvill Vik Dunsæd, Sosialrådgiver, Øvrebø videregående skole
  • Sara Guttormsen, Tidligere elev, Øvrebø videregående skole
  • Tone Fløtten, Daglig leder, Fafo
  • Erik Eide, Bransjedirektør, Virke Ideell og frivillighet
  • Benita Christensen, Nasjonal leder, Blå Kors barnas stasjon
  • Trine Stensen, Generalsekretær og møteleder, Blå Kors
  • Kari Honerød, Leder for barnevernet, Skien kommune
Kontaktperson
Erik Eide, Bransjedirektør, Virke Ideell og frivillighet, 41900015, erik.eide@virke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1011