til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Langtidsplanen for Forsvaret. Konsekvenser og veien videre.

Arrangør
Norges Forsvarsforening, Norsk Reservistforbund, Norges offisers- og spesialistforbund
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:30 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Stedsbeskrivelse:
3. etasje
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Forsvarskommisjonen, FFIs forsvarsanalyse 2023 og forsvarssjefens fagmilitære råd, danner viktige grunnlag for regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret og budsjettutviklingen fra 2025. Men kommisjonen krever umiddelbare tiltak. Hvordan reflekteres dette i forsvarsbudsjettet for 2024?

Blant spørsmålene som reises er disse sentrale:

  • Alvoret i en negativ sikkerhetspolitisk utvikling har kommet tydelig kommet frem. Er regjeringen og opposisjonen nå rede til å følge opp anbefalingene i praktisk politikk i et forsvarsforlik som tar hensyn til anbefalingene, og som sikrer tilstrekkelige, forutsigbare og langsiktige rammer for Forsvaret?
  • Bør ikke advarslene og alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen få konsekvenser allerede i forsvarsbudsjettet for 2024?
  • Hvordan bør den faglig anbefaling fra en forsvarssjef vektlegges i det videre arbeidet?

Presidenten i Norges Forsvarsforening, genlt(p) Arne Bård Dalhaug vil innledningsvis gi sine betraktninger. Deretter vil direktør ved Institutt for Forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga spille opp til debatt og utfordre politkerne. 

Medvirkende
  • Bjørn Arild Gram, forsvarsminister, Regjeringen
  • Hårek Elvenes, stortingsrepresentant H, Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant FRP, Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant AP, Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Benedicte Røvik, Sentralstyremedl, Innlandet, Venstre
  • Arne Bård Dalhaug, president (gen.lt (P)), Norges Forsvarsforening
  • Kjell Inge Bjerga, direktør, Institutt for Forsvarsstudier
Kontaktperson
Knut Helge Hamre, generalsekretær, Norges Forsvarsforening, 99096704, khhamre@forsvarsforeningen.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
723