til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Samvalg - fra ord til handling!

Arrangør
Takeda Norge
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Mellom 30.000-100.000 nordmenn har en sjelden diagnose. I Norge er det ikke uvanlig at diagnosegrupper teller kun 50 til 100 personer, noen enda mindre.

Fordi det er så få i hver pasientgruppe, er det ofte manglende kunnskap og kompetanse om sykdommen. Derfor spiller samvalg en ekstra viktig rolle i behandlingsløpet til disse pasientene, men samvalg er også viktig i alle pasienters behandling. Det er viktig at alle pasienter er aktive deltakere i egen behandling.

Pasienters kunnskap og ekspertise på egen helse bør anerkjennes som en ressurs på alle nivåer av helsetjenesten. Samvalg vil sikre at pasienter og deres pårørende får større kontroll over beslutninger som angår deres helse. På et samfunnsnivå vil samvalg gi bedre kvalitet på tjenestene. Og på politisk nivå er pasientinvolvering viktig, for å la pasienter bidra som en ressurs i utviklingen av bærekraftige helsetjenester.

Dessverre er disse behovene langt fra dekket i dag.

Vi spør: Hvordan kan vi i større grad legge til rette for at pasienter motiveres til samvalg og opplever at de settes i stand til å delta i beslutninger om egen helse?

 • Velkommen v/Christine Andersen, fung. landssjef i Takeda Norge.
 • Del 1: Ekspertpanel: Geir Lippestad, Tove Skjelbakken, Knut Even Lindsjørn, Erlend Sæther og Ida Vindstad.
 • Del 2: Politisk debatt: Ibrahim Ali (Senterungdommen), Julia Eikeland (AUF), Ane Breivik (Unge Venstre), Ole Jakob Warlo (FpU) og Erlend Sæther (Norsk Medisinstudentforening).  

Slik følger du arrangementet digitalt:

Møtet sendes direkte på Facebook via denne lenken: https://fb.me/e/1a8g4rAs9 

Forhåndspåmelding er ikke nødvendig.  

Medvirkende
 • Erik Wold, Moderator og debattleder
 • Geir Lippestad, Advokat, Paros AS
 • Tove Skjelbakken, Avdelingsdirektør, Samvalgssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
 • Knut Even Lindsjørn, Avdelingsdirektør for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst
 • Erlend Sæther, Leder, Norsk Medisinstudentforening
 • Ida Vindstad, Pasientrepresentant
 • Christine Andersen, Int. General Manager, Takeda Norge
 • Ane Breivik, Leder, Unge Venstre
 • Ibrahim Ali, Politisk nestleder, Senterungdommen
 • Julia Eikeland, Sentralstyremedlem, AUF
 • Ole Jakob Warlo, 1. nestleder, FpU
Kontaktperson
Eli Synnøve Gjerde, Patient Advocacy Lead, External Affairs, Takeda Norge, 40219735, eli-synnove.gjerde@takeda.com
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1285