På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvorfor er Norge i ferd med å bli en miljøsinke i Europa?

Arrangør
NTNU
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Smalsund
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Norge trenger kraft!

Det er stort potensiale i bygningsmassen – hvorfor utnytter vi ikke dette?

a. Er det mangel på kunnskap og kompetanse?

b. Er det mangel på tekniske løsninger og veiledninger?

c. Er det mangel på politisk styring?

d. Er det noen sterke lobbyister som får gjennomslag?

e. Er det for dyrt?

f. Er strøm for billig?

FME ZEN, forskningssenteret for nullutslippsområder og byer, stiller i dette arrangementet fem spørsmål til praktikeren, forskeren, standardisøren, politikeren og entreprenøren. Vi vet nemlig at norsk byggebransje kan hvis de vil. Det er mulig å bygge energi- og miljøeffektivt slik to forskjellige regjeringsnedsatte utvalg allerede har foreslått siden 2010. Likevel står vi på stedet hvil her til lands i 2023, sammenlignet med andre land og EU.

Vi ønsker å vite hva de bakenforliggende mekanismene for at Norge sakker akterut er?

Allerede i 2010 kom Arnstadutvalget med forslag til hvordan Norge kunne minke energibruken i bygninger med 10 TWh mot 2030 ved energieffektivisering. Det gjorde vi ikke – derimot ser vi at energibruken i bygninger har økt med 5 TWh fra 2010 – 2023, og IKKE minket med 10 TWh, som var fullt mulig med visse grep.

Energikommisjonen som leverte sin rapport i 2023 foreslår så å si det samme som Arnstadutvalget gjorde i 2010. Kommisjonen foreslår å skjerpe energikravene for nybygg i byggteknisk forskrift. Videre mener kommisjonen at «..det er realistisk med en energieffektivisering [i bygg] i størrelsesorden 15-20 TWh innen 2030 sammenlignet med energibruken i 2015.»,  og som også EU skriver i sitt nye bygningsenergidirektiv.

I ZEN forsker vi på løsningene som bidrar til at vi kommer dit. EU har allerede oppdaget arbeidet vårt, og bruker vår definisjon på nullutslippshus som mal. I Europa skal alle nye bygninger være nullutslipp per 2030, og ALLE bygninger skal være det i 2050.
Men hvorfor nøler Norge? Er det bare politikernes feil? 

I dette arrangementet tar vi debatten om hvorfor vi ikke klarer å føre en energi og miljøvennlig politikk innen byggesektoren i Norge og hvorfor vi sakker etter resten av Europa. 

Medvirkende
  • Inger Andresen, Professor, NTNU
  • Tor Helge Dokka, Praktiker, Skanska
  • TBA, Politiker
Kontaktperson
Anne-Lise Aakervik, Kommunikasjonsrådgiver, NTNU, +4793439008
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
125