til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?

Arrangør
Cerebral Parese-foreningen, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), F0 (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, HBF (Handikappedes Barns Foreldreforening)
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:45 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Hjerneteltet
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

Vi opplever at mange familier med funksjonshemmede barn (langvarige og sammensatte behov) ikke får tilstrekkelig oppfølging i kommunene. De savner informasjon om hva slags hjelpetilbud som finnes, hjelp til å finne fram i et byråkratisk system og hjelp til å koordinere tjenester. Dette til tross for at det har skjedd en del lovendringer i det siste. Fra og med høsten 2022 har kommunene en plikt til å samarbeide og samordne tjenester for disse familiene og det nye lovverket inneholder også en rett til barnekoordinator.

På dette møtet vil vi diskutere: Hva er status på implementeringen av barnekoordinator i kommunene? Har det skjedd reelle forbedringer for familier med barn med funksjonsnedsettelser? I hvilken grad prioriterer kommunene dette? Hva kan gjøres for at ordningen kan fungere bedre? 

Program

12.45-12.46       Velkommen og introduksjon av tema v/ordstyrer Tone Foss Aspevoll, daglig leder i Agenda Rådgivning
12.46-12.50       Tall og erfaringer fra CP-foreningen v/ rådgiver Kristin Benestad i CP-foreningen.
12.50-12.55       Status på barnekoordinator i kommunene v/ interessepolitisk leder Berit Larsen i FFO.
12.55-13.00       Ordningen fra et foreldreperspektiv v/Annette Jensen, styreleder i HBF
13.00-13.05       Ordningen fra et barnekoordinatorperspektiv v/ Marit Selfors Isaksen, ledelsen i FO.
13.05-13.30       Politisk debatt med inviterte politikere

Medvirkende
  • Kristin Benestad, Rådgiver, CP-foreningen
  • Berit Larsen, Interessepolitisk leder, FFO
  • Marit Selfors Isaksen, Medlem av arbeidsutvalget, FO
  • Annette Jensen, Styreleder, HBF
  • Torbjørn Vereide, Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, AP
  • Viggo Lutcherath, Kommunepolitiker i Kristiansand, KRF
  • Inger Brokka de Ruiter, Leder av helsekomiteen i Arendal, SV
Kontaktperson
Kristin Benestad, Rådgiver, Cerebral Parese-foreningen, 93062084
Nettside:
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2854