til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan løser det offentlige sine mobilitetsbehov og hva skjedde i 2022?

Arrangør
DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
ca. 80
 


Om arrangementet

Bilparken til det offentlige vokser og pr. 31.12.22 eide eller leaset det offentlige ca. 42.500 kjøretøy, så hva med nullvekstmål, klimamål og elektrifisering? 

Hva er status på den offentlige kjøretøyparken og hvordan brukes den? I 2022 ble det anskaffet ca. 4.200 nye personbiler og varebiler , hvorav nesten halvparten var elektriske. 

Utnytter vi ressursene den utgjør på en effektiv måte og hvordan kan den bidra til at vi når klimamålene.

Vi få eksempler fra kommuner som er kommet i gang med å teste ut alternative løsninger, innspill fra leverandører og andre aktører hvordan de samarbeider med det offentlige for å finne fram til bærekraftige, fremtidsrettede løsninger. 

 

Medvirkende
  • Sarah Figenschou, prosjektleder felles bildeling VIken, Viken FK
  • Emilie Våge, bærekraftssjef, REMA1000
  • Johan-Christian Lervik, spesialrådgiver strategi og utvikling, Bodø kommune
  • Lars Ove Kvalbein, rådgiver mobilitet, Bergen kommune
  • Odd - Olaf Schei, seniorrådgiver, DFØ
Kontaktperson
Odd Olaf Schei, Seniorrådgiver, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), +47 911 22 747, oddolaf.schei@dfo.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1357