til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Effektivt, miljøvennlig og trygt – eller bare motorveigalskap?

Arrangør
Statens vegvesen
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Etter 10 år med en milliardvekst i veginvesteringene skal regjeringen lage ny Nasjonal transportplan(NTP) 2025-2036. Stortinget vedtar ny NTP før sommeren 2024. Skal vi fortsette å bygge store motorveger som berører naturområder og dyrka mark på Vestlandet, inn mot Oslo, på Østlandet, Sørlandet, i Trøndelag og andre steder, eller skal vi i større grad utvikle vegene vi har og prioritere jernbanen?

Innledning: 

  • Gjermund Løyning, direktør regioner og samfunn, NHO
  • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
  • Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen

Etter innledningen blir det veg-, klima-, og naturdebatt med samferdselsminister og storingsrepresentantene fra Transport- og kommunikasjonskomitéen. 

Medvirkende
  • Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister, Regjeringen
  • Erling Sande (Sp, leder av transport- og kommunikasjonskomitéen, Stortinget
  • Trond Helleland (H), transportpolitisk talsmann
  • Morten Stordalen (Frp), transportpolitisk talsmann
  • Lars Haltbrekken (SV), energi- og miljøpolitisk talsmann
Kontaktperson
Per Kollstad, Statens vegvesen, 979 58 370
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1049