til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Skal sjefen din bry seg om kjøringen din?

Arrangør
Statens vegvesen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

  • Hvordan kan arbeidsplassen bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken?

Norge er verdens tryggeste land å kjøre bil i. Flere har jobbet godt med å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene i mer enn 50 år. Allikevel dør rundt 100 mennesker i trafikken hvert år.

I 1 av 3 dødsulykker er uoppmerksomhet medvirkende årsak. I tillegg kommer ulykker med både lettere og hardt skadde – og alle nesten-ulykkene. Det er ingen tvil om at uoppmerksomhet i trafikken er en stor utfordring.

Denne sommeren lanserte Statens vegvesen en ny oppmerksomhetskampanje. Målet er å involvere og motivere hele samfunnet til oppmerksom kjøring, fordi alle har en rolle og et ansvar. En slik tilnærming vil gjøre det lettere få til endring.

Derfor vil vi nå utfordre bedrifter til å sette trafikksikkerhet og oppmerksomhet på dagsorden. Målet er å samarbeide om en endret trafikksikkerhetskultur.

Hvilken rolle kan arbeidsgiver ha i arbeidet med trafikksikkerhet? Skal sjefen bry seg hvordan du kjører bil i arbeidstiden? Kan bedrifter lære av hverandre? Hvordan kan arbeidsgiver tilrettelegge for mer oppmerksom og sikker kjøring? Bør man oppfordre bedriftene til en egen «oppmerksomhetspolicy»?

 

Medvirkende
  • Rita Aarvold, Statens vegvesen
  • Per Henry Gonsholt, Equinor
  • Tor Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt
  • Kjell Olafsrud, Norsk Lastebileier Forbund
  • Irmelin Berg, Nudgelab
  • Kristine Kjeldsen, Knowit
Kontaktperson
Benedicte Petersen, Statens vegvesen, 95147131
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1451