til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport

Arrangør
Institutt for energiteknikk (IFE), Transportøkonomisk institutt, Statkraft, Statens Vegvesen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
Adressen til teltet er Rådhusgaten 10
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Hva bør Norge gjøre for å få nullutslipp i tungtransporten på vegnettet så fort som mulig? Veien mot nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler, og mange er enige om at det trengs ulike teknologier for å nå målene om nullutslipp i tungtransporten.  

I dette arrangementet møter du sentrale aktører som Statens vegvesen, Statkraft, Transportøkonomisk institutt og forskningsinstituttet IFE. 

Det blir både innlegg og paneldebatt om:

 • Teknologivalg 

 • Forutsigbarhet 

 • Kunnskapsbehov 

 • EU-krav  


 

 

Agenda 

Moderator/Konferansier  
Tine Uberg Nærland, Forskningsdirektør, Institutt for energiteknikk (IFE)   

 • Hva er status på utslipp i transportsektoren? Hvilke teknologier må på banen for å nå nullutslipp?  
  Kari Espegren, Forskningsleder, Institutt for energiteknikk (IFE) 
 • Hva er Veivesenets plan for å nå nullutslipp i transportsektoren?  
  Sigve Jarl Aasebø, Seniorrådgiver, Statens vegvesen 

 • Hva er Statkrafts plan for å nå nullutslipp i transportsektoren? Hvor skal kraften komme fra?  
  Ulf Eriksen, Vice president, Statkraft 

 • Askos erfaringer med batteri- og hydrogendrevne kjøretøy og hvilke ønsker de har til infrastruktur til tungtransport på veg.  
  Jørn Arvid Endresen, Adm.dir. ASKO Midt-Norge, ASKO ​


Paneldebatt  

 • Liv Kari Eskeland (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget  

 • Tom Kalsås (Ap) Statssekretær Samferdselsdepartementet

 • Torkil Vederhus (MDG) Partisekretær

 • Astrid Margrethe Hilde, Seniorrådgiver,
  Glitre Nett  

 • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges forskningsråd 

 • Bjørne Grimsrud, Administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt 

 • Jørn Arvid Endresen, Adm.dir. ASKO Midt-Norge, ASKO 

 • Ulf Eriksen, Vice president, Statkraft 

 • Sigve Jarl Aasebø, Seniorrådgiver, Statens vegvesen 

Oppsummering 

Øystein Ulleberg, Forskningssjef, Institutt for energiteknikk (IFE) og leder for FME MoZEES, nasjonalt forskningssenter for nullutslipp energisystemer for transport.  

Medvirkende
 • Ulf Eriksen, Vice president, Statkraft
 • Bjørne Grimsrud, Administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt
 • Jørn Arve Endresen, Adm.dir. ASKO Midt-Norge, ASKO
 • Mari Sundli Tveit, Adminstrerende direktør, Norges forskningsråd
 • Sigve Aasebø, Seniorrådgiver, Statens vegvesen
 • Tine Uberg Nærland, Forskningsdirektør, Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Øystein Ulleberg, Forskningssjef, Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Kari Aamodt Espegren, Forskningsleder, Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Astrid Margrethe Hilde, Seniorrådgiver, Glitre Nett
 • Tom Kalsås, Statssekretær Samferdselsdepartementet, Arbeiderpartiet
 • Torkil Vederhus, Partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
Kontaktperson
Gry Slotterøy, Senior kommunikasjonsrådgiver, Institutt for energiteknikk (IFE), 91812398, gry.slotteroy@ife.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
3337