til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Spiller vi noen rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen?

Arrangør
Partnerskap mot mobbing
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Oppvekst , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Det er i barnehagen det skjer. Hva kan egentlig styrer, eier- og myndighetsnivået gjøre for å bidra til trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn? Hvordan kan foreldrene inngå i det systematiske forebyggende arbeidet? Og, kan kommunestyrene bidra med noe for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø fritt for krenkelser, som for eksempel mobbing for alle barn i kommunen?

Vi setter fokus på lokalpolitikeres, barnehageeieres og barnehagemyndigheters systemiske arbeid mot mobbing i barnehagen.

Lov om barnehager er tydelig på at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Barnehagen skal forebygge tilfeller der barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og alle ansatte skal følge med på hvordan barn i barnehagen har det og gripe inn og iverksette tiltak når barn ikke har det trygt og godt.

Barnehagens eier har det juridiske ansvaret for at barnehagen sikrer et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Kommunen som barnehagemyndighet skal veilede og påse at barnehagene drives i tråd med lov og forskrift. Lokalpolitikere har et overordnet ansvar for at kommunen ivaretar sine oppgaver både som eier og myndighet. 

 

Medvirkende
  • Trond Kalhagen, Spesialrådgiver, KS
  • Kristine Rishaug Ruus, Private Barnehagers Landsforbund
  • Bente Ingebretsen, Virksomhetsleder, Lyngdal kommune
  • Mari Fagerheim, Fag- og utviklingssjef, Espira
  • Einar Olav Larsen, Leder, Foreldreutvalget for barnehager
  • Jenny Therese B. Echholt, Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet, Kristiansand kommune
  • Ida Branthus Hirst, AP, Kristiansand kommune
  • Linda Øygarden, Høyre, Arendal kommune
Kontaktperson
Trygve Beyer-Olsen, Politisk rådgiver, Partnerskap mot mobbing, 91647911
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1210