til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Selvmord, selvskading, fengsel og psykiatri: Kvinnene som faller mellom alle stoler.

Arrangør
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgen
Dag
Onsdag 16/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

I 2022 ble 80 prosent av all selvskading og 65 prosent av alle selvmordsforsøk utført av kvinnelige innsatte. Kvinner utgjorde 5,6 prosent av alle innsatte i 2022. Norske og internasjonale tilsynsmyndigheter og -organisasjoner har undersøkt forholdene for kvinner i fengsel, og funnene er, i korthet, at disse ikke møter internasjonalt og nasjonalt lov- og regelverk.

Det har over tid vært en kraftig økning av psykisk syke, utagerende og selvskadende kvinner i fengsel. Dette skjer samtidig som antallet døgnplasser i psykiatrien er blitt halvert de siste 25 årene.  

De rundt 5,5 prosent kvinnelige innsatte er sterkt overrepresenterte i statistikken knyttet til alvorlige hendelser som selvmordsforsøk og alvorlig selvskading. Kriminalomsorgen opplever ikke minst at mange kvinnelige innsatte ikke blir friskere, men derimot sykere, under straffegjennomføringen:  

 • Ansatte i kriminalomsorgen avverget i 2022 totalt 88 selvmordsforsøk. 57 av disse, tilsvarende 65 prosent, ble gjennomført av kvinner. 
   
 • Om lag 30 prosent av all bruk av sikkerhetscelle/sikkerhetsseng i kriminalomsorgen i 2022 ble iverksatt ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner.
   
 • I 2022 ble det totalt registrert 265 tilfeller av selvskading i kriminalomsorgen. 212 av disse, altså 80 prosent, ble utført av kvinner. 

Vi tar debatten om kvinnene som faller mellom alle stoler.  

Blant spørsmålene som søkes besvart er: 

 • Hvordan kan vi ivareta denne sårbare gruppen kvinner på en bedre måte? 
 • Skal såkalte «ikke behandlingsbare» og kronisk suicidale/innsatte med tilbakevendende suicidalitet i det hele tatt være i fengsel? 
 • Hvorfor faller innsatte mellom alle stoler, når de vurderes av lege som enten for friske for innleggelse eller ikke behandlingsbare, men av kriminalomsorgen som for syke til å være i fengsel?  
 • Hvorfor fengsler samfunnet kvinner, hvis eneste forbrytelse i mange tilfeller er at de har forstyrret offentlig ro og orden idet de forsøkte å skade seg selv eller ta sitt eget liv?
 • Hvordan ser fremtidens straffegjennomføring for kvinner ut? 

Medvirkende
 • Lise Sannerud, Direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Maria Hessen Jacobsen, Advokat, Elden advokatfirma
 • Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Pia Therese Wiig, Leder, Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Dikemark/Oslo universitetssykehus
 • Anisa Flåått Larsson, Tidligere innsatt/Wayback, Wayback
 • Johan Wilskow, Moderator/ordstyrer
Kontaktperson
Paal Espen Hambre, Avdelingsdirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), 41401414, paal.espen.hambre@kriminalomsorg.no
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
3875