til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvorfor øker antall henvisninger for autismespekterforstyrrelser og ADHD?

Arrangør
ADHD Norge, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykiatrisk Forening
Dag
Mandag 14/8 2023 15:15 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Hjerneteltet
 


Om arrangementet

Deltakere: fastlege Kaveh Rashidi, leder for Norsk Psykiatrisk Forening Lars Lien og samtaleleder og leder av Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) Espen Gade Rolland.

 

De siste årene har det vært et økende antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten med mistanke om Autismespekterforstyrrelse og ADHD. For barn gjelder dette henvisninger til BUP, for voksne gjelder dette henholdsvis habiliteringstjenesten og DPS. Særlig i voksenfeltet er det også mange som blir avvist uten å bli utredet og mange velger å bli utredet privat. 

Autismespekterforstyrrelser og ADHD er ofte overlappende diagnoser med også betydelig grad av komorbide lidelser og tilleggsvansker. Hva tror vi denne økningen skyldes? Hvilke andre tendenser ser vi? Og hvordan skal tjenestene møte dette med stadig knappere ressurser? 

Medvirkende
  • Espen Gade Rolland, Leder av SPoR, Norsk Sykepleierforbund
  • Lars Lien, Leder, Norsk Psykiatrisk Forening
  • Kaveh Rashidi, Allmennlege
Kontaktperson
Gry Lunde, Generalsekretær, ADHD Norge, 98636891
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1714