til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Økt behov for rehabilitering krever at vi tenker nytt!

Arrangør
Sunnaas sykehus HF, KS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:15 - 13:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

Behovet for rehabilitering øker. WHO anslår at 1 av 3 vil ha nytte av rehabilitering, en økning på 63% siden 1990, og har satt rehabilitering på sin prioriterte agenda. Da kan ikke vi jobbe som før – vi må tenke nytt.

Vi står foran en felles utfordring. Det blir færre helseansatte per pasient enn i dag og budsjettene vil fortsette å være stramme. Samtidig vil det framover bli flere som trenger rehabilitering. Befolkningen blir eldre, og vi redder flere etter alvorlig sykdom og skade.

Tjenesteområdet har vært preget av variasjon. Pasienter og brukere får ikke de samme tjenestene uavhengig av hvor de bor. 

Teknologi og nye verktøy byr på nye muligheter, men også utfordringer. Og et stort krav til samhandling på tvers av sektorer og nivåer. Kun gjennom samarbeid kan vi sikre likeverdige, bærekraftige rehabiliteringstjenester i fremtiden.

Sunnaas sykehus har kompetanse og verktøy for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kommunene har erfaring om hvilke tilbud som finnes lokalt, hvilke behov innbyggere har og hva som trengs av kompetanse, verktøy og samhandling. Teknologien og tilbudet er der. 

Sammen skal vi finne løsninger, og sammen skal vi debattere hva som skal til for å lykkes!

Målgrupper

 • Ledere og medarbeidere i (kommune)helsetjenesten
 • Profesjonsorganisasjonene i helsetjenesten
 • Leverandører av ulike digitale løsninger
 • Pasienter og dere brukerorganisasjoner

Medvirkende
 • Einar Magnus Strand, adm.dir, Sunnaas sykehus
 • Sveinung Tornås, innovasjonssjef, Sunnaas sykehus
 • Gro Jamtvedt, dekan, OsloMet
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse, KS
 • Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør, Sunnaas sykehus HF
 • Hege Prag Øra, avdelingsoverlege og forsker, Sunnaas sykehus
 • Kristin Standal, fagansvarlig for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, KS
 • Nora Funkqvist, idrettspedagog, Sunnaas sykehus
 • Marit Bjørnskau Grimsrud, brukerstemme
 • Martine Tøsse, logoped, Sunnaas sykehus
Kontaktperson
Tonje Werner, kommunikasjonsrådgiver, Sunnaas sykehus HF, 98680863
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2477