til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Arrangør
Fair Play Bygg Norge
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeidsliv , Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
4 etg.
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Gjennom vårt arbeid i Fair Play Bygg Norge (FBNR) så ser vi at det er store utfordringer/mangler på effektive verktøy hos kontrollmyndighetene til å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Inger Coll (høyskolelektor) ved Politihøyskolen har flere ganger i media satt et kritisk blikk på bla. politiets manglende kapasitet/verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I sin siste artikkel i Aftenposten hevdet hun at politiet tar de "små" mens "storfiskene" slipper unna.

Skattedirektøren har også vært kritisk til politiets manglende satsning knyttet til kampen mot arbeidslivskriminalitet. Skattekrimsjefen Erik Nilsen vil delta i panelet. Han har lang erfaring med kontroll og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Dette er en oppfatning FPBN deler og som vi erfarer gjennom vårt arbeid. Vi utfordrer Inger Coll og Erik Nilsen til å presentere sine tanker  om nye og mer effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Det er stor interesse for denne problemstillingen både i Høyre og hos Arbeiderpartiet. Vi har invitert stortingsrepresentanter fra begge partiene til å kommentere innspillene fra Inger Coll og Erik Nilsen. Trine Lise Sundnes, AP og Aleksander Stokkebø H, begge fra Arbeids - og sosialkomiteen.

Vi håper også på engasjement fra salen.

Fakta om oss: Fair Play Bygg Norge (FPBN) ble etablert i 2020 og er et samarbeid om å bekjempe arbeidslivskriminalitet i bygg-, anlegg- og elektrobransjene. Det er syv regionale organisasjoner som er samlet under paraplyen FPBN. FPBN består av; Byggebransjens Uropatrulje i Trøndelag, Fair Play Bygg Oslo og omegn, Fair Play Bygg Rogaland, Fair Play Agder, Fair Play Bygg og Anlegg Nordland, Fair Play Bygg og Anlegg Vestland og Fair Play Bygg Østfold. Hovedmålet til organisasjonen er å skaffe informasjon om kriminalitet fra kilder som arbeidstakere, byggherrer, bedrifter og privatpersoner. Samtidig skal vi samarbeide med aktører for å løse utfordringer i en tidlig fase, være døråpnere og rådgivere for aktører i bransjen. I de regionale organisasjonene samarbeider arbeidstaker- og arbeidsgiversiden om en seriøs næring gjennom effektive tiltak mot akrim.

Medvirkende
  • Inger Coll, Høyskolelektor, Politihøyskolen
  • Erik Nilsen, Skattekrimsjef, Skatteetaten
  • Trine Lise Sundnes, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Aleksander Stokkebø, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Kjetil Stallesen, Moderator, LO
Kontaktperson
Leif - Reidar Vagle, Prosjektleder Fair Play Agder, Fair Play Bygg Norge, 41537266, leifvagle@fairplayagder.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1205