til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Overbehandling, underbehandling, pasientrettigheter og tilbud som forsvinner. Hvem bestemmer?

Arrangør
Sørlandet sykehus HF
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 16:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Helse , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Stedsbeskrivelse:
Auditoriet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Helsepersonellkommisjonen påpeker at helsetjenesten må prioritere bedre og velge hvilke behandlinger som ikke skal gjøres fremover, og hvilke som har forskningsbasert effekt. Hvordan skal vi få dette til? I dette seminaret stiller vi spørsmålet: For mye eller for lite – hva er fasiten?

Program:

13:00-13:05: 
Velkommen
v/Nina Mevold, administrerende direktør SSHF

13:05-13:30: 
Tid for handling – prioritering og reduksjon av overbehandling
v/Trude Basso, medlem av utvalget bak NOU 2023:8 «Fellesskapets sykehus»

13:30-13:50: 
Kloke valg – har det virket?
v/Ketil Størdal, talsperson «Gjør kloke valg», Legeforeningen

 

13:50-14:00:
Spørsmål og kommentarer fra salen

 

14:00-14:15:
Pause

 

14:15-14:35: 
Helsekompetanse - gode valg for egen helse. Hva trengs?
v/Tore Neset, leder av Regionalt kompetansesenter for pasient- og pårørendeopplæring

 

14:35-15:00: 
Når blir det for mye? Om regional og nasjonal benchmarking
v/Ulrich Spreng, fagdirektør Helse Sør-Øst

 

15:00-15:15: 
Hva skjer med brukerne når tilbud forsvinner?
v/Lilly-Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 

15:15-15:30:
Overbehandling, underbehandling – hva gjør vi i Sørlandet sykehus?
v/Mikkel Peter Høiberg, rådgiver fagavdelingen

15:30-16:00:
Paneldiskusjon og refleksjoner: Hva skal til for å få dette til?
Deltakere:

Susanne Hernes

Ulrich Spreng

Trude Basso

Lilly-Ann Elvestad

 

 

Medvirkende
  • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
  • Trude Basso, medlem av utvalget bak NOU 2023:8 «Fellesskapets sykehus»
  • Ulrich Spreng, fagdirektør, Helse Sør-Øst
  • Ketil Størdal, talsperson, Gjør Kloke Valg, Legeforeningen
  • Lilly-Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
  • Tore Neset, leder, Regionalt kompetansesenter for pasient- og pårørendeopplæring
  • Susanne Hernes, fagdirektør, Sørlandet sykehus HF
  • Mikkel Peter Høiberg, rådgiver fagavdelingen, Sørlandet sykehus HF
  • Erik Dale, møteleder
Kontaktperson
Signy Svendsen, Sørlandet sykehus HF, 90506133, nettsak@sshf.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1420